До сторіччя ДонНУЕТ – грантовий проєкт «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області» за підтримки Європейського Союзу

24.12.2019 р. спільнотою ДонНУЕТ розпочато реалізацію проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області» (номер Грантового договору з Європейською комісією – 2019/413-798).

Загальна мета проєкту ‒ сприяти соціальній єдності та економічному розвитку громади Донецької області через посилення освітньо-наукової спроможності ДонНУЕТ.

Проєкт розраховано на три роки (24.12.2019‒24.12.2022 рр.).

Однією із задач проєкту є оцінка відповідності системи управління ДонНУЕТ критеріям EFQM. Реалізація вищезазначеної задачі повністю узгоджена зі Стратегією розвитку Університету (2017‒2020 рр.), а саме Програмою Університету «Адміністративна діяльність». У межах цієї Програми в 2018 р. було сертифіковано систему менеджменту якості на відповідність стандарту ISO 9001:2015 (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15), аудит здійснювався за участю експертів Міжнародного сертифікаційного органу «ПРИРОСТ» – член DQS-UL Group. Сертифікація системи управління Університетом стала підтвердженням того, що цикл «Рlаn-Do-Сhеck-Аct» (PDCA) («Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій») у ДонНУЕТ реалізується та адміністративна діяльність базується на ризик-орієнтованому мисленні.

Наступним кроком на шляху реалізації Стратегії розвитку Університету є проведення самооцінювання на відповідність концепції досконалості EFQM із метою визначення унікальних переваг ДонНУЕТ, підтримки джерел розвитку, встановлення напрямків удосконалення.

EFQM (The European Foundation for Quality Management) ‒ це некомерційна організація, яка була створена в 1989 р. лідерами великих європейських компаній за підтримки Європейської Комісії. Серед засновників організації ‒ Bosh, BT, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen та інші.

Згідно з документами EFQM, місія організації полягає у сприянні організаціям у досягненні стійкої досконалості за допомогою залучення лідерів до пізнання нового, обміну інформацією та інноваціями з використанням Моделі Досконалості EFQM.

Модель Досконалості EFQM базується на логіці RADAR як частині моделі вдосконалення, яка робить акцент на оцінці управлінських процесів та передбачає циклічність процесу: результати (Як визначаються результати, які бажає досягнути організація?), підходи (Як проєктуються підходи, які потрібно здійснити для досягнення бажаних результатів?), розповсюдження (Як забезпечується функціонування спроєктованих підходів?), оцінка та вдосконалення (Як ведеться пошук та реалізація можливостей для покращення підходів в управлінні?).

Логіка RADAR у частині підходів націлена на визначення причин управлінських рішень (Чому ми це робимо? Для кого? Чому робимо саме так?), встановлення рівня відповідності усіх підходів стратегії організації, її корпоративній культурі, очікуванням усіх зацікавлених осіб.

У частині розповсюдження логіка RADAR орієнтується на сьогодення, на визначення структурованості всіх підходів одночасно зі встановленням впливу на всі групи зацікавлених осіб.

Питання логіки RADAR, які пов’язані з оцінкою та вдосконаленняморієнтовані на майбутнє та визначають можливості запровадження найкращих практик.

У частині результатів логіка RADAR передбачає аналіз вимірювань, які здійснюються для визначення ефективності всіх підходів, їх періодичності та визначення доцільності збереження вимірювань в існуючому вигляді.

Для виконання задачі проєкту щодо оцінки відповідності системи управління ДонНУЕТ критеріям Моделі Досконалості EFQM розроблено спеціальну анкету, яка дозволить Університету пройти самооцінку та визначити свій рівень.

Анкета охоплює такі блоки питань:

  1. Лідерство: бачення, натхнення і чесність.
  2. Досягнення успіху через таланти людей.
  3. Розвиток організаційних можливостей.
  4. Додавання цінностей для споживачів.
  5. Використання творчості та інновацій.
  6. Адаптивне управління.
  7. Побудова сталого майбутнього.
  8. Стале досягнення видатних результатів.

Проведення анкетування співробітників Університету заплановано на травень 2020 р. Після обробки анкет Рада з якості Університету опублікує звіт щодо відповідності системи управління ДонНУЕТ критеріям Моделі Досконалості EFQM.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

402 разів прочитано