Університет Туган-Барановського інформує: студентський науковий клуб «Європейський Союз у 21 столітті»

В рамках реалізації Університетом Туган-Барановського проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules European values: sustainable development, economic security and civilization imperatives (101127413 — EVSDESCI) (Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи) з лютого місяця 2024 р. розпочинає свою діяльність Студентський науковий клуб «Європейський Союз у 21 столітті».

Головною метою започаткування діяльності клубу є створення платформи для обміну знаннями між здобувачами вищої освіти та викладачами з найбільш актуальних питань у сфері європейської інтеграції, а також наукове консультування та наставництво студентів у питаннях, пов’язаних з європейською інтеграцією.

Тематичні напрямки студентського наукового клубу:

1. Європейський Союз у 21 столітті: досягнення та виклики.

2. Механізми функціонування інституційної системи ЄС.

3. Цивілізаційні детермінанти розвитку євроінтеграційних процесів.

4. Організаційно-правові механізми реалізації Угоди про асоціацію.

5. Міграційна політика ЄС: виклики та уроки для України.

6. Механізми та інструменти реалізації галузевої політики ЄС.

7. Європейська політика сусідства.

Цільові групи: школярі, здобувачі вищої освіти.

Задля отримання більш детальної інформації запрошуємо звертатися до викладачів кафедри економіки та туризму Університету Туган-Барановського.

Дайджест заходів від команди проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи»

Команда проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напряму Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом, представила дайджест заходів, що заплановано у лютому – травні 2024 року

Дайджест_лютий_травень_2024

Візит команди проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules Університету Туган-Барановського до Естонської школи бізнесу, м. Таллінн, Естонія

Візит команди проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules Університету Туган-Барановського до Естонської школи бізнесу, м. Таллінн, Естонія

Представники Університету Туган-Барановського відвідали Естонську школу бізнесу (м. Таллінн, Естонія) у межах реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» (101127413 – EVSDESCI). Навчальний візит відбувся у межах підготовчого етапу робочого плану реалізації проєкту.

У ході візиту відбулась зустріч представників Університету Туган-Барановського професорів Університету Туган-Барановського Оксани Чернеги, Тетяни Кожухової, Ганни Горіної, Юлії Бочарової з ректором школи, професором Меелісом Кітсінгом. Заснована у 1988 році, Естонська школа бізнесу є найстарішим приватним бізнес-університетом у Балтії. Школа має на меті надати ініціативним людям академічні знання, навички та цінності для успішного впровадження.

У ході візиту були обговорені питання щодо новітнього освітнього простору, сучасних методів та форм навчання, освітніх програм бакалаврського і магістерського рівнів, визначення перспективних напрямів подальшої співпраці.

 

 

У 2011 році EBS був першим естонським університетом, який заснував свою філію у Фінляндії. Метою EBS Helsinki Branch є надання фінським студентам можливості вивчати міжнародне ділове адміністрування шляхом сесійного навчання англійською мовою. EBS Helsinki розташований недалеко від центру міста в Domus Gaudium, Mechelininkatu 3C, 00100 Helsinki.

Навчальний візит команди проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules Університету Туган-Барановського до Лодзького університету

У межах реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» (101127413 – EVSDESCI) представники Університету Туган-Барановського відвідали Лодзький університет, Інститут міської географії, туристичних досліджень та геоінформації, Польща (University of Lodz, Institute of Urban Geography, Tourism Studies and Geoinformation). Навчальний візит відбувся у межах підготовчого етапу робочого плану реалізації проєкту, за результатами якого було визначено напрями спільних наукових досліджень; ознайомлено з інноваційними методами викладання, навчання та використання цифрових технологій; здійснено роботу з репозитарієм університету та фондом бібліотеки; ознайомлено зі структурою та змістом освітніх програм Інституту; досліджено сучасні підходи організації інклюзивного освітнього простору; вивчено досвід сталого постіндустріального розвитку м. Лодзь, а також навчальних та наукових матеріалів з цієї проблематики.

У ході візиту відбулись зустрічі представників Університету Туган-Барановського, а саме: професора Чернеги О.Б., професора Кожухової Т.В., професора Горіної Г.О. з директором Інституту міської географії, туристичних досліджень та геоінформації Богданом Влодарчиком, заступником директора з науки Євою Шафранською, професором Івоною Яжджевською, доктором Йоанною Ковальчик-Аньол, доктором Юстиною Мокрас-Грабовською.

За підсумками візиту було досягнуто домовленість щодо укладання меморандуму про співпрацю між Університетом Туган-Барановського та Лодзьким університетом.

Університетом Туган-Барановського розпочато реалізацію проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules

Університет Туган-Барановського розпочав реалізацію трирічного проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» (101127413 — EVSDESCI).

Під час реалізації проєкту заплановано досягнення наступних цілей:

– впровадження нових дисциплін у навчальний процес ДонНУЕТ («Європейська інтеграція: інституційні рамки, спільні політики та цивілізаційні імперативи», «Європейські практики сталого розвитку: впровадження досвіду для України», «Економічна безпека в умовах євроінтеграційних процесів»);

– проведення наукових досліджень у галузі інтеграції до ЄС та сприяння поширенню результатів серед академічної та наукової спільноти України та світу, громадянського суспільства;

– підвищення рівня знань здобувачів вищої освіти, викладачів та місцевої громади та інтересу до ЄС шляхом підготовки та проведення освітніх та наукових заходів з впровадження цінностей ЄС в Україні.

Кінцевими бенефіціарами проєкту є: здобувачі вищої освіти, школярі, вчителі, роботодавці, бізнес, місцева громада, місцева влада, які отримають можливість взяти участь у науково-освітніх заходах з актуальних питань євроінтеграції (наукові конференції, круглі столи, семінари) та відкритий доступ до результатів наукових досліджень викладачів.