Засідання студентського наукового клубу «Європейський Союз у 21 столітті» в Університеті Туган-Барановського

Запрошуємо здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ 29 березня 2024 р. о 11:30 доєднатися до засідання студентського наукового клубу «Європейський Союз у 21 столітті». Тема зустрічі «Критерії та програми сертифікації сталого розвитку європейського готельного бізнесу».

Діяльність клубу започатковано в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напрям Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом.

Модератором засідання виступе професор кафедри економіки та туризму Університету Туган-Барановського Кожухова Тетяна Валеріївна.

Головною метою діяльності клубу є створення платформи для обміну знаннями між здобувачами вищої освіти та викладачами з найбільш актуальних питань у сфері європейської інтеграції, а також наукове консультування та наставництво студентів у питаннях, пов’язаних з європейською інтеграцією.

Засідання відбудеться у режимі онлайн на платформі Microsoft Teams

Запрошуємо взяти участь у пленарному засіданні науково-практичної конференції «Стратегії та політики ЄС: інституційна структура та механізми реалізації»

Добрий день, шановні колеги.

Запрошуємо вас 21.03.2024 взяти участь у пленарному засіданні науково-практичної конференції «Стратегії та політики ЄС: інституційна структура та механізми реалізації».

Програма науково-практичної конференції «Стратегії та політики ЄС: інституційна структура та механізми реалізації» додається.

Лінк ZOOM: http://surl.li/rsxhk

Ідентифікатор: 893 1784 4826

Код: 2024

Програма конференції

Університет Туган-Барановського інформує: воркшоп «Досвід ЄС щодо сталого розвитку туризму»

Запрошуємо 28 березня 2024 р. о 12:00 доєднатися до воркшопу «Досвід ЄС щодо сталого розвитку туризму».

Воркшоп проводиться в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напрям Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом.

Мета заходу – висвітлення та поширення теоретичної та прикладної інформації з питань, пов’язаних з інституційними рамками та механізмами підтримки і координації сталого розвитку туризму в країнах ЄС.

Модератором зустрічі виступе завідувач кафедри економіки та туризму Університету Туган-Барановського Горіна Ганна.

Для участі у воркшопі необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/xsj5MEfAnG1iuVcX6

Засідання відбудеться у режимі онлайн на платформі Zoom.

Доєднатися до засідання можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/81535305035?pwd=ZFJJRTJYSkNkcE5WRDJTZStTWTl6UT09

Ідентифікатор конференції: 815 3530 5035

Код доступу: 976291

Цільові групи: здобувачі вищої освіти, викладачі, науковці, фахівців сфери туризму та гостинності, представники органів державного управління і місцевого самоврядування, місцева громада та усі бажаючі.

 

Участь у воркшопі є безоплатною.

Відбулось засідання студентського наукового клубу «Європейський Союз у 21 столітті»

29 лютого 2024 р. в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напрям Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом, відбулося перше засідання студентського наукового клубу «Європейський Союз у 21 столітті». Тема зустрічі «Сталий розвиток туризму в країнах ЄС».

Засідання проходило у онлайн форматі на платформі Microsoft Teams.

Модератором заходу виступила д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки та туризму Горіна Ганна.

У засіданні взяли участь викладачі кафедри економіки та туризму, кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва та здобувачі бакалаврського та магістерського рівнів Універитету Туган-Барановського.

Порядком денним було передбачено та виконано наступні завдання:

  •  ознайомлено учасників засідання з сучасними завданнями та цілями політики ЄС в сфері туризму, орієнтованої на досягнення Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року та Цілей сталого розвитку;
  • підвищено рівень знань учасників засідання щодо офіційних джерел інформації стосовно статистичних та законодавчих аспектів розвитку туризму в країнах ЄС;
  • заслухано доповіді здобувачів вищої освіти щодо розвитку туризму в різних країнах ЄС;
  • проведено наукове консультування та наставництво студентів щодо їх поточних та перспективних досліджень з питань, пов’язаних з європейською інтеграцією.

Проєкт «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» представляє дайджест у березні

Команда проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напряму Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом, представила дайджест заходів, що заплановано у березні 2024 року Дайджест_Березень

Запрошуємо здобувачів вищої освіти доєднатися до засідання студентського наукового клубу «Європейський Союз у 21 столітті»

Запрошуємо здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ 29 лютого 2024 р. о 10:30 доєднатися до засідання студентського наукового клубу «Європейський Союз у 21 столітті». Тема зустрічі «Сталий розвиток туризму в країнах ЄС».

Діяльність клубу започатковано в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напряму Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом.

Модератором засідання виступе завідувач кафедри економіки та туризму Університету Туган-Барановського Горіна Ганна.

Головною метою діяльності клубу є створення платформи для обміну знаннями між здобувачами вищої освіти та викладачами з найбільш актуальних питань у сфері європейської інтеграції, а також наукове консультування та наставництво студентів у питаннях, пов’язаних з європейською інтеграцією.

Засідання відбудеться у режимі онлайн на платформі Microsoft Teams.

Засідання проблемної групи «Формування економічної безпеки держави: роль ЄС»

22 лютого 2024 р. о 12:30-13:50 в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напряму Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом, відбудеться засідання проблемної групи «Формування економічної безпеки держави: роль ЄС».

Мета – організація наукової діяльності та залучення здобувачів вищої освіти до проведення наукових досліджень, формування наукового способу мислення та використання творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем посилення ролі ЄС у формуванні економічної безпеки держави.

Запрошуємо усіх зацікавлених осіб, здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ.

Засідання проблемної групи відбудеться у режимі онлайн на платформі Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7DJamtXWW1ng6GA5usPk-OUEb8ehX-tdtib2CzAWBfk1%40thread.tacv2/1708414350148?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad569d75-f02e-4def-979b-ea5b96b82559%22%2c%22Oid%22%3a%2268f73f36-4dfc-4fa7-a9d6-8a4d75126671%22%7d).

Дайджест заходів у лютому від проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи»

Команда проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напряму Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом, представила дайджест заходів, що заплановано у лютому 2024 року

Дайджест_Лютий

Науково-практична конференція «Стратегії та політики ЄС: інституційна структура та механізми реалізації» в Університеті Туган-Барановського

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній конференції «Стратегії та політики ЄС: інституційна структура та механізми реалізації», що відбудеться 21-22 березня 2024 р. в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напряму Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом.

Конференцію заплановано на 21-22 березня 2024 року.

Форма участі: змішана (очна та дистанційна)

Реєстрацію відкрито до 18 березня: https://forms.gle/BDx2JpeCLEaKu9RL6.

Робочі мови: українська та англійська.

Участь в конференції є безоплатною.

Інформаційний лист додається Конференція_EVSDESCI

Університет Туган-Барановського інформує: студентський науковий клуб «Європейський Союз у 21 столітті»

В рамках реалізації Університетом Туган-Барановського проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules European values: sustainable development, economic security and civilization imperatives (101127413 — EVSDESCI) (Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи) з лютого місяця 2024 р. розпочинає свою діяльність Студентський науковий клуб «Європейський Союз у 21 столітті».

Головною метою започаткування діяльності клубу є створення платформи для обміну знаннями між здобувачами вищої освіти та викладачами з найбільш актуальних питань у сфері європейської інтеграції, а також наукове консультування та наставництво студентів у питаннях, пов’язаних з європейською інтеграцією.

Тематичні напрямки студентського наукового клубу:

1. Європейський Союз у 21 столітті: досягнення та виклики.

2. Механізми функціонування інституційної системи ЄС.

3. Цивілізаційні детермінанти розвитку євроінтеграційних процесів.

4. Організаційно-правові механізми реалізації Угоди про асоціацію.

5. Міграційна політика ЄС: виклики та уроки для України.

6. Механізми та інструменти реалізації галузевої політики ЄС.

7. Європейська політика сусідства.

Цільові групи: школярі, здобувачі вищої освіти.

Задля отримання більш детальної інформації запрошуємо звертатися до викладачів кафедри економіки та туризму Університету Туган-Барановського.