Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: нові словники

Шановні читачі! Бібліотечний фонд Університету Туган-Барановського має у своєму арсеналі словники:

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Це перший в Україні словник, у якому подано 705 найуживаніших термінів теорії та практики міжкультурної комунікації – важливої галузі сучасної лінгвістики, а також навчальної вузівської дисципліни. У словнику запропоновано коротке тлумачення терміна, а також представлені системні зв’язки між термінологічними поняттями кількох напрямів сучасного гуманітарного знання.

Бацевич, Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич . – К.: Довіра, 2007. – 205с.

СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

Наведено основні вимоги до складання й оформлення документів, а також зразки найрізноманітніших ділових паперів – від особистих до вузькогалузевих. Уміщено відомості про діловий етикет та ділове листування. У додатках подано інформацію про офіційну Україну, а також про країни світу, правописні поради тощо.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / Уклали: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; за ред. В. М. Бріцина. – К.: Довіра, 2010. – 687с.

Запрошуємо ознайомитись з новою літературою в каб. 301 (3 поверх) Університету Туган-Барановського!

377 разів прочитано