Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: філологічний посібник

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія» та усіх, хто бажає розвинути власну англомовну компетентність. Він представляє відомий роман В. С. Моєма «Театр» в оригіналі і комплекс вправ, завдань і довідкових матеріалів для роботи з ним.

Запропонована авторами навчального посібника технологія роботи з художнім текстом спрямована на формування усіх основних компонентів комунікативної компетенції: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. Основними компонентами структури навчального посібника є передтекстові завдання, оригінальний текст роману з коментарем, блок питань і тестів для перевірки розуміння прочитаного, лексичні і мовні вправи та питання і завдання для обговорення змісту, проблематики та персонажів роману.

1835r

Моэм, В. С.

Театр : книга для читання англійською мовою / В. С. Моєм ; Технологія роботи з текстом і філологічний коментар В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. – 3-тє вид., випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 364 с.

430 разів прочитано