Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: антоніми

Шановні читачі! В бібліотеці Університету Туган-Барановського можна знайти:

ПОВНИЙ СЛОВНИК АНТОНІМІВ

Це грунтовне четверте видання відображає малодосліджену сторінку сучасної української мови – фразеологічну антонімію. У словникових статтях представлені не лише фразеологізми-антоніми, але й тлумачиться їх значення, наводяться синоніми кожного фразеологічного антоніма. Ідіоми проілюстровані влучними цитатами з творів українських письменників.

«Повний словник антонімів». У словнику подані антоніми різного типу, а в словникових статтях тлумачаться їх значення, наводяться зразки їхньої сполучуваності з іншими словами, антонімічні стійки словосполучення та фразеологізми, приклади їх використання в текстах творів, висловах, відомості про анатомічну синонімію, споріднені антонімічні пари.

 Калашник, В. С. Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз . – К.: Довіра, 2008. – 510с.

Запрошуємо ознайомитись з новою літературою в каб. 301 (3 поверх) Університету Туган-Барановського!

162 разів прочитано