Атестаційний екзамен студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Університету Туган-Барановського

Атестаційний екзамен – це завершальний етап навчання в Університеті Туган-Барановського. Для випускників атестаційні екзамени – це надзвичайно важливий момент, адже вони повинні підтвердити рівень здобутих в Університеті теоретичних знань та практичних умінь.

15 червня 2021 року в Навчально-науковому інституті економіки, управління та адміністрування Університету Туган-Барановського пройшов атестаційний екзамен бакалаврів, які навчалися за інтегрованим навчальним планом, спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми здобуття вищої освіти.

Атестаційний екзамен був проведений за допомогою навчальної платформи moodle. Вітаємо студентів Університету Туган-Барановського з успішним проходженням атестації і бажаємо подальших успіхів, великих досягнень, плідної професійної діяльності!

 

61 разів прочитано