Першокурснику Університету Туган-Барановського: графік навчального процесу

Викладачами кафедр упродовж навчального семестру проводяться індивідуальні та
групові консультації згідно з графіком консультацій, який можна переглянути на сайті
кожної кафедри.

ПРИКЛАД!

Графік навчального процесу 2021-2022 н.р.

Навчальний рік в Університеті поділяється на два семестри – осінній (14 тижнів) та
весняний (16 тижнів). Для кожного семестру складається потижневий графік організації
навчального процесу, де

  • Т – теоретичне навчання,
  • С – екзаменаційна сесія,
  • К – канікули,
  • П –практика,
  • АЕ – атестаційний екзамен.

Навчальний рік для денної форми навчання розпочинається 1 становить 52 тижні (за
винятком випускових курсів). Сумарна тривалість канікулярної відпустки – не менше восьми
календарних тижнів на навчальний рік, крім останнього навчального року навчання за
певною освітньою програмою.

Дивитись графік: Офіційний сайт ДонНУЕТ> Навчання > Графік організації
навчального процесу

530 разів прочитано