Університет Туган-Барановського інформує: мовна школа триває

Мовна школа в ДонНУЕТ продовжує свою роботу

Як зазначалось в попередніх повідомленнях, 12 червня 2023 в ДонНУЕТ, відповідно до цілей та задач за грантовим проєктом “Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області”, розпочала свою роботу літня мовна школа.

Одним із завдань школи є підвищення рівня володіння іноземними мовами учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Протягом першого тижня роботи учні 9-10 класів ліцеїв міста Кривий Ріг на заняттях з англійської і німецької мов удосконалювали навички всіх видів мовленнєвої діяльності:

1) на засіданнях Reading Club – навички читання та роботи з текстом;

2) під час роботи в лінгафонному кабінеті з програмним продуктом Nibelung – навички аудіювання;

3) на засіданнях Speaking Club – навички говоріння;

4) на заняттях з граматики та лексики – навички письма.

Значна увага приділялась тим темам, які становлять труднощі для учнів і в процесі опанування мови, і під час складання іспитів.

Проведення занять з використанням сучасних форм і методів роботи сприяло мотивації учасників мовної школи до подальшого вивчення іноземних мов і удосконалення мовленнєвих skills.

 

Слідкуйте за подальшими новинами з мовної школи.

 

192 разів прочитано