Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_12 щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, проведеного у період з 16.10.2023 р. по 20.10.2023 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності.

За результатами анкетування встановлено, що:

– на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-студент» переважна більшість здобувачів ВО (67%) дала відповідь «ніколи не стикався»; 33% – важко відповісти;

-на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-викладач» були отримані наступні відповіді :

– відповіді на запитання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? батьки-адміністрація/викладач» демонструє наступний рисунок:

– на запитання «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» були отримані відповіді: 34% респондентів відповіло «так», 33% здобувачів відповіли «скоріше так» і 33% – «важко відповісти». 

– здобувачі ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» відповіли на наступне запитання анкети: «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ?», таким чином: 

 

Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ?  Студентами  Директором навчально-наукового інституту  Проректором ДонНУЕТ  Викладачем  Поліцією  Міністерством освіти і науки України  Судом  Важко відповісти 
«батьки-адміністрація/викладач»          17%  100%  100%  67% 
«студент-батьки»      17%  17%  83%      33% 
«студент-викладач»    33%  83%           
«студент-студент»  100%  67%    83%         

 

– варіанти відповідей на запитання анкети: «Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …булінгу?» наведені на наступному рисунку: 

100% опитаних відповіли: мені такі випадки невідомі. 

Варіанти відповідей здобувачів ВО на запитання щодо ефективності реагування адміністрації на випадки сексуальних домагань, дискримінації та корупції наведені у наступній таблиці: 

 

Питання  Мені такі випадки не відомі  Цілком ефективний  Скоріше ефективний  Важко відповісти  Зовсім  

не ефективний 

Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки сексуальних домагань  100%         
Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …дискримінації  100%         
Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …корупції  66%    17%  17%   

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол №5 від 16.11.2023), було ухвалено: 

1. Більш детально познайомити здобувачів з Положенням про вирішення конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ. 

  1. 2. Постійно моніторити ситуації щодо виникнення та вирішення конфліктних ситуацій.
  2. 3. Приділити особливу увагу питанням попередження та подолання, розвязання конфілктних ситуацій під час спілкування в закритому просторі в умовах он-лайн навчання. 

 

 

 

27 разів прочитано