Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось з 15.09.2022 р. по 23.09.2022 р. у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

92% опитаних здобувачів ВО відзначають, що їм відомо про можливість вибору навчальних дисциплін, решта 8% обрали відповідь «важко відповісти».

На запитання «Коли Вам пропонується здійснити вибір навчальних дисциплін?» 16% респондентів відповіли «в період від з 01 лютого до 01 квітня (для наступного н. р.)», 80% – «важко відповісти»,  8% – «на початку кожного навчального року», 32% – «на початку кожного семестру».

На думку респондентів, процедура вибору навчальних дисциплін здійснюється онлайн через Moodle (58%), або після презентації вибіркових дисциплін у дирекції ННІ.

При виборі вибіркових дисциплін респонденти орієнтуються, в більшій мірі, на власну думку. Однак, 83% респондентів відзначають, що консультації викладачів були корисними при здійсненні вибору, а 54% опитаних хотіли б дослухатися порад директора ННІ та зав.кафедри.

Найбільш вагомими критеріями при обранні дисциплін вільного вибору є безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією (84% відповідей), спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії та практична спрямованість дисципліни (66%). Також респонденти відзначили, що при виборі враховують, який саме викладач буде вести дисципліну (75%). Назва дисципліни та легкість її вивчення виявилися найменш вагомими критеріями.

Переліком та кількістю запропонованих до вільного вибору дисциплін задоволені 75% респондентів, при цьому решта відповіла «важко відповісти», а незадоволених немає. Процедура вибору дисциплін влаштовує 83% респондентів, незадоволених процедурою немає.

Достатньо висока кількість респондентів (58%) виявили бажання додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету, частині опитаних було важко відповісти (33%), нецікаво це 8% опитаних.

Аналіз анкетування дозволяє в цілому позитивно оцінити формування індивідуальної освітньої траєкторії та реалізацію права на вибір навчальних дисциплін за обраною ОП.

За результатами анкетування гарантом ОП «Готельно-ресторанна справа» запропоновано: врахувати результати опитування здобувачів вищої освіти під час оновлення та перегляду освітньої програми та навчальних планів; посилити роз’яснювальну роботу зі здобувачами ВО щодо кращого розуміння ними процедури та строків обрання дисциплін вільного вибору.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано:

– організовувати консультації здобувачів ВО для роз’яснення проблемних питань  щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії та особливості вибору навчальних дисциплін (гарант, зав. кафедри);

– додатково інформувати здобувачів ВО про наявність сертифікованих навчальних курсів Університету, їх перелік, переваги та зв’язок із сучасними вимогами ринку праці (викладачі, гарант, зав. кафедри).

2 разів прочитано