ВСТУП 2023: умови для вступу за контрактом

Для більшості конкурсних пропозицій умови вступу однакові як на бюджетні місця, так і на навчання за контрактом. Відмінністю є те, що на контракт не визначається мінімальний конкурсний бал (окрім спеціальності «Міжнародні економічні відносини»). На спеціальності особливої підтримки («Галузеве машинобудування», «Енергетичне машинобудування», «Харчові технології») на контракт можна вступити без вступних випробувань, просто вчасно подавши заяву і мотиваційний лист.

70 разів прочитано