ВСТУП 2023: порядок прийому заяв та документів для участі у вступних випробуваннях

Порядок прийому заяв та документів для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання

  • Заяви для вступу до Університету вступники подають в електронній формі із особистого електронного кабінету, який створюють шляхом реєстрації на вебсайті: https://vstup.edbo.gov.ua/
  • До кожної заяви вступником вноситься текст мотиваційного листа, за потреби на визначену закладом освіти електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. Вимоги до оформлення та критерії оцінювання мотиваційних листів в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.
  • У ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського з 01 липня 2023 року працюватиме консультаційний центр приймальної комісії (далі – консультаційний центр) для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти:

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо), у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу), у даних учасників ЗНО / НМТ / ЄФВВ/ ЄВІ;

– у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про який відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

Особи, які мають підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви мають звернутися до одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Докладно з порядком прийому заяв та документів для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання ви можете ознайомитись в розділі VI Правил прийому.

106 разів прочитано