ЗВО «Криворізький будівельний коледж». Науково-творча конференція «Україна єдина ‒ творчість молодих».

Особливе місце в освітній діяльності повинна займати робота з обдарованою та талановитою молоддю. У цьому напрямі необхідно широко сприяти участі здобувачів освіти у науково-дослідній роботі, творчо-пошуковій роботі, науково-практичних конференціях, семінарах.

27 лютого 2020 року в ЗВО «Криворізький будівельний коледж» відбулася науково-творча конференція «Україна єдина ‒ творчість молодих». ІІ тур ‒ «Перспективи розвитку моєї професійної галузі в Україні».

Членами журі були запрошені і науково-педагогічні працівники Донецького національного університету імені Михайла Туган-Барановського:

директор Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування, к.е.н., доцент Нєізвєстна О. В.; директор Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму, к.е.н., доцент; к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Карабаза І. А.; к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Юнацький М. О.; к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Удовіченко Г. М.; асистент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Шаповалова І. В.; асистент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Перекрест В. В.

Мета конференції:

  • виявлення наукового і творчого потенціалу здобувачів освіти, забезпечення трибуни для вільного обміну думками;
  • стимулювання і підтримка науково-творчої діяльності молоді, сприяння професійному росту, підвищення ефективності самостійної роботи та самостійного пошуку шляхів вирішення актуальних проблем;
  • об’єднання широкого кола здобувачів освіти на основі спільного інтересу до науки;

Напрямки роботи конференції:

  1. Вплив сучасних технологій на розвиток виробництва (охорона праці, енергозбереження):

– науково-дослідницька робота;

– Презентація курсових проєктів з обґрунтуванням вибраної теми.

  1. Портфоліо моєї професії (з обґрунтуванням обраної теми):

– відеофільми;

– слайд-шоу;

– макети.

  1. Бізнес-план у сфері виробництва «Я відкриваю свою справу»:

 науково-творча робота;

– відео-презентація;

– макети з обґрунтуванням обраної теми.

Конференція є формою залучення здобувачів освіти до науково-дослідної та творчої роботи, розширення їх наукового кругозору, набуття дослідницьких навичок та забезпечення високої якості фахової підготовки.

Конференція направлена на підтримку і розвиток наукової діяльності здобувачів освіти вищих навчальних закладів, учнів шкіл, ліцеїв, закладів професійно-технічної освіти, виявлення інтелектуальних і творчих здібностей здобувачів освіти, формування у них зацікавленості до науково-дослідної роботи, навиків публічного виступу, вміння захищати свої наукові наробки і вирішувати практичні завдання.

Національна доктрина розвитку освіти, розглядає науково-дослідну роботу здобувачів освіти як суттєвий компонент підготовки спеціалістів, який забезпечує опанування методів рішення науково-практичних завдань.

Знання методологічних, теоретичних, технологічних методів та організації науково-дослідницької діяльності допомагає випускникам порівняно легко включатися в професійну діяльність. Творчо-пошукова та науково-дослідна робота здобувачів освіти є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні останні досягнення науково-технічного прогресу.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

425 разів прочитано