Звіт директора ННІ економіки, управління та адміністрування

28 серпня 2020 року відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про вищу освіту» та Положення ДонНУЕТ 05.01-03-2020 «Про конференцію трудового колективу» відбулися збори трудового колективу навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування, на яких про результати роботи у 2019-2020 році прозвітувала директор інституту Олена Нєізвєстна.

Під час своєї доповіді директор зупинилася на досягненнях інституту у 2019-2020 навчальному році, питаннях навчальної, методичної, організаційно-інформаційної, профорієнтаційної роботи та міжнародного співробітництва. У виступі директор відзначила значний обсяг науково-дослідної діяльності кафедр, роботи наукових лабораторій, виконання госпдоговірних та держбюджетних тем кафедрами інституту, публікацій викладачів кафедр, в т. ч. і у наукових виданнях, що індексуються наукометричними системами Scopus та Web of Science, тощо, але й звернула увагу присутніх на напрямки діяльності інституту, які потребують більшої уваги.

Також, Олена Нєізвєстна визначила основні напрямки діяльності інституту у 2020-2021 навчальному році. Підтримку діяльності навчально-наукового інституту висловила і в.о. ректора Університету, д.е.н., професор Оксана Чернега. Вона побажала колективу не зупинятися на досягнутому та рухатись вперед.
Рішенням зборів трудового колективу навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування було затверджено звіт і основні напрямки діяльності на 2020-2021 навчальний рік.

467 разів прочитано