Вчена Рада

Засідання Вченої Ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 5 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться 17 грудня о 14.00 в аудиторії № 407 Університету. Засідання буде проходити й транслюватися також в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 62 від 12.03.2020 р.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про науково-дослідні роботи, що пропонуються до включення до тематичного плану ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2021 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

2. Про затвердження звітів з фінансованих держбюджетних тем – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

3. Про розміщення тимчасово вільних коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Про рекомендацію до друку наукових видань ДонНУЕТ – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

5. Про затвердження плану наукової діяльності Університету на 2021 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

6. Розгляд звіту щодо виконання плану роботи Ради з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень ДонНУЕТ за 2020 рік та затвердження плану роботи Ради на 2021 рік – Янковський В.А.

7. Про затвердження Правил прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2021 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М.

8. Про затвердження Правил прийому до Краматорського та Маріупольського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2021 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М.

9. Про стан реалізації профорієнтаційної роботи в Університеті – доповідач керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації Снігур К.В.

10. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

11. Про результати діяльності науково-дослідної лабораторії «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України» – доповідач завідувачка кафедри туризму та країнознавства Горіна Г.О.

12. Виконання рішень Вченої ради за грудень 2020-2021 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

13. Про виконання плану роботи Університету за 2020 рік – доповідач в.о. ректора Чернега О.Б.

14. Про затвердження плану роботи Університету на 2021 рік – доповідач в.о. ректора Чернега О.Б.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

309 разів прочитано