Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 4 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

25 листопада о 14.00.

Засідання відбудеться в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 133 від 21.10.2021 р.

 

До порядку денного включено такі основні питання:

 

1. Про виконання Стратегії Університету до 2025 р.: Програма 2. Формування та підтримка іміджу університету (підтримка іміджу Університету як національного лідера) – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

2. Про ревізію документів системи менеджменту якості ДонНУЕТ – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

3. Про стан реалізації заходів профорієнтаційної роботи Університету – доповідачі директори ННІ.

4. Про затвердження звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

5. Про роботу наукових шкіл Університету – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

6. Про науково-дослідні роботи, що пропонуються до включення до тематичного плану ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

7. Виконання рішень Вченої ради за листопад 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

320 разів прочитано