Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 3 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

28 жовтня о 14.00 в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 133 від 21.10.2021 р.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про отримання вченого звання доцента* – доповідач Учений секретар Богатирьова Г.А.

2. Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

3. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2025 р.: Розділ 4. Підвищення якості освітньої діяльності (підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності) – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

5. Про кадрове забезпечення освітнього процесу в Університеті – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

6. Про організацію профорієнтаційної роботи ННІ – доповідачі директори ННІ

7. Затвердження плану публікацій статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в інших наукометричних базах та за кордоном – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

8. Про затвердження ліцензійних справ ВСП «Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» щодо започаткування та провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

9. Виконання рішень Вченої ради за жовтень 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А..

*Таємне голосування відбудеться в 407 аудиторії з 09.00 до 13.00 год. з дотриманням усіх протиепідемічних заходів

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

259 разів прочитано