Захист кваліфікаційних робіт здобувачів освітньої програми «Туризм» Університету Туган-Барановського

9 червня 2021 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 242 «Туризм» Університету Туган-Барановського.

Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Туризм» презентували змістовні доповіді та розкрили основний зміст своїх наукових робіт, які вони готували під керівництвом професорів та доцентів кафедри туризму та країнознавства. 

Міждисциплінарність освітньої програми «Туризм» дозволяє здійснювати наукові дослідження, у тому числі написання бакалаврських кваліфікаційних робіт, охоплюючи географічні, економічні, соціокультурні, екологічні, організаційні, правові аспекти туристично діяльності.

У своїх кваліфікаційних роботах студенти порушили актуальні питання міжнародного співробітництва в сфері туризму, регіональних особливостей розвитку культурно-пізнавального туризму, розвитку туризму як пріоритетного напрямку розвитку світового ринку послуг та інших. Актуальність тем, змістовне наповнення доповідей та інформативність ілюстративного матеріалу викликала жваву дискусію серед членів комісії – викладачів кафедри туризму та країнознавства та представників роботодавці. 

362 разів прочитано