ДонНУЕТ вітає

Захист кваліфікаційних робіт за освітньо-професійними програмами 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні економічні відносини» Університету Туган-Барановського

Захист кваліфікаційних робіт за освітньо-професійними програмами 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні економічні відносини» Університету Туган-Барановського

3 та 4 червня відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за освітніми програмами 292 «Міжнародні економічні відносини» та 051 «Економіка».

До захисту кваліфікаційних робіт були допущені здобувачі вищої освіти, які виконали всі вимоги відповідних навчальних планів, успішно пройшли перевірку кваліфікаційних робіт на запозичення (плагіат).

Екзаменаційні комісії із захисту кваліфікаційних робіт працювали у наступному складі: 292 «Міжнародні економічні відносини»: Пічугіна Сабіна Андріївна, керівник проектів та програм філії ТОВ «Нестле Україна» «Нестле Бізнес Сервіс в Європі» (голова ЕК); Бочарова Юлія Геннадіївна, завкафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент; Кошель Вікторія Олегівна, старший викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, к.е.н. (члени ЕК); Яковенко Юрій Вячеславович, асистент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (секретар ЕК); 051 «Економіка»: Шахно Альона Юріївна, завідувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами Криворізького національного університету, д.е.н., доцент (голова ЕК); Бочарова Юлія Геннадіївна, завкафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент; Лохман Наталя Володимирівна, завкафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Лижник Юлія Борисівна, старший викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (члени ЕК); Воробйова Юлія Миколаївна, асистент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (секретар ЕК).

Екзаменаційні комісії із захисту кваліфікаційних робіт відмітили актуальність тем кваліфікаційних робіт, що захищалися; відповідність кваліфікаційних робіт вимогам щодо програмних компетентностей спеціальностей, за якими захищалися роботи; високу якість візуального супроводження робіт, що захищалися, та переконливий їх захист. За результатами захисту найкращими було визнано захисти кваліфікаційних робіт Романенко Маргарити Віталіївни, Огій Лілії Ярославівни (освітньо-професійна програма 051 «Економіка») та Помукчєєвої Олександри Олександрівни (освітньо-професійна програма 292 «Міжнародні економічні відносини»).

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин Університету Туган-Барановського щиро вітає випускників освітніх програм із успішним захистом кваліфікаційних робіт.

408 разів прочитано