Університет знає

Викладачі ДонНУЕТ долучилися до тренінгу “Майстерність освітньої фасилітації”

Перший проректор Університету Туган-Барановського Никифоров Радіон Петрович та асистент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Шаповалова Інесса Вадимівна взяли участь у тренінгуМайстерність освітньої фасилітації“, що відбувся у дистанційному форматі. Тренінг був проведений Громадською організацією «ВИЩЕ» та Саксонським центром викладання для викладачів у вищій освіті (Німеччіна).

 Теми тренінгу: 

  • ролі та компетентності сучасного викладача 
  • – інтегрований підхід до оцінювання результатів навчання 
  • – фасилітація групової роботи 
  • – рефлексія 

Тренінг проводився в рамках проєкту «Зміцнення навчання та викладання в українських університетах». 

За допомогою роботи в командах визначені зміни в системі освіти, виявлено що повинні знати і вміти викладачі та з’ясовано  найбільш розповсюджені причини непорозумінь між викладачем та студентом. 

Докладно висвітлена Таксономія Блума, за якою цілі навчання у когнітивній сфері можуть бути виражені через такі елементи засвоєння (їх ще називають елементами таксономії Блума): знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінка. 

Спікери тренінгу досить докладно зупинились на висвітленні функцій фасілітатора, які полягають у наступному: 

  • залучати до повноцінної участі,  
  • спряти взаєморозумінню,  
  • стимулювати прийняття прийнятних рішень,  
  • культивувати почуття загальної відповідальності. 

 Особливу цікавість в учасників тренінгу викликали технології фасілітації – Модель відкритий простір, Модель 3 F, Модель SLCфасілітація діалогів, Світове кафе, пошук майбутнього, саміт позивних змін, модель вихід за рамки, динамічна фасілітація, «Мозковий штурм», конференція, Модель «Полярізація думок». 

Тренінг був проведений на високому професійному рівні із застосуванням сучасних інформаційних технологій та інструментів.  Отримані знання щодо сучасних технологій фасілітації дозволять застосовувати їх у навчальному процесі при викладанні дисциплін професійного спрямування. 

386 разів прочитано