V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики».

17 квітня 2020 р. у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) була проведена V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики».

Робота конференції складалася з 6 тематичних напрямів:

  1. Обліково-фінансова діяльність та інструментальні засоби моделювання економічних процесів в умовах нестійкої економіки
  2. Актуальні проблеми сучасного філософсько-гуманітарного дискурсу
  3. Стратегії функціонування суб’єктів мікро-, мезо- та макрорівнів в умовах глобалізації
  4. Сучасні проблеми маркетингу та менеджменту
  5. Інноваційні технології ресторанно-готельного господарства та харчових виробництв
  6. Економічний механізм управління підприємством

За результатами конференції опубліковано збірник тез:

СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2020 року). – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2020. – 319 с. (4.62 MB)

Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, аспірантів і студентів, практичних працівників і широку читацьку аудиторію.

Дякуємо за участь усім учасникам та сподіваємося на плідну співпрацю у майбутньому!

З повагою, організаційний комітет конференції ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

637 разів прочитано