Університет Туган-Барановського знає: освітня програма «Маркетинг»

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

За допомогою програми «Маркетинг» ви можете набути професійних знань, навичок та умінь, які дозволять вам бути одним з фахівців-економістів, яких гостро потребує ринок праці України.

Навчання на 1-му курсі забезпечує загальноосвітню підготовку, що формує необхідне маркетологу економічне мислення та знання іноземної мови економічного спрямування.

На 2-му та 3-му курсах ви навчитесь: глибоко аналізувати ринкове макро-та мікросередовище; використовувати маркетинговий інструментарій; будувати простір магазину так, щоб сприяти продажам; аналізувати поведінку споживачів; використовувати психологічний портрет покупця при розробці реклами та багато іншого. 25% дисциплін професійного характеру є вибірковими, тому у вас буде можливість обрати ті аспекти майбутньої професії, які цікавлять саме вас.

На 4-му курсі ви навчитесь стратегічному маркетинговому мисленню під час розробки товарної, цінової, комунікаційної стратегії підприємства та стратегії розподілу, поглибите знання іноземної мови професійного спрямування. Ви будете проходите практику з професійної діяльності на підприємстві, а також ви можете розвивати свої професійні та мовні здібності протягом семестру за кордоном в одному з університетів-партнерів Університету Туган-Барановського.

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців (8 семестрів)

Кредити ECTS: 240

Мова навчання: Українська

Форма навчання: Денна/Заочна

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

  1. Українська мова та література (100 балів)
  2. Математика (100 балів)
  3. Історія України або іноземна мова, або географія,

або біологія, або хімія, або фізика (за вибором вступника) (100 балів)

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського http://vstup.donnuet.edu.ua/

Завітайте також на наш YouTube-канал https://www.youtube.com/channel/UCLw1ZXjiPmowocQVk7mAA8A

205 разів прочитано