Університет знає

Університет Туган-Барановського знає: наші наукові здобутки

Викладачі кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва  ННІРГБТ у 2020-2021 н. р. досягнули значних  наукових успіхів і здобутків, що знайшло відображення у 3 колективних монографіях, 7 навчальних посібниках, 30 наукових статтях, у т. ч. 5 – у наукометричних базах «Scopus» і «Web of Science» 

Також науковцями кафедри разом зі студентами було прийнято участь у 7 міжнародних та 3 всеукраїнських науково-практичних конференціях, що відображено у 72 тезах.  

Нові інноваційні технології було запатентовано, що підтверджено 2 патентами України.  

У 2021 році  студентки Адамчук С. (ХТ-20м) та Герасименко К.О. (ГРС-17), Бондаренко К.В. (ПТБД-17) під керівництвом доцентів кафедри Ніколайчук О.А. та Сімакової О.О. зайняли призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

195 разів прочитано