Університет Туган-Барановського інформує: навчаємо навчаючись

Актуальність і необхідність застосування концепції life-long learning (концепції навчання завдовжки життя) обумовлена прогресом науки і техніки, широким застосуванням інноваційних технологій, необхідністю постійно поновлювати і вдосконалювати свої вміння і навички.

Особливо доречною вона є для викладачів Університету Туган-Барановського, які прагнуть до професійного розвитку та вдосконалення викладацької майстерності. Не виключенням є викладачі кафедри туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського, які свідомо прагнуть розвиватися інтелектуально і постійно підвищувати рівень своїх знань як через систему професійного розвитку Центру зв’язків з громадськістю та профорієнтації Університету Туган-Барановського, так і долучаючись до широкого кола тренінгів, майстер-класів, конференцій та семінарів. До прикладу завідувачка кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., доцент Горіна Ганна Олександрівна у 2020-2021 н.р. взяла участь у низці заходів задля покращення методичних навичок та підвищення обізнаності щодо сучасних підходів забезпечення якості вищої освіти, а саме: 

  • Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Методика викладання Європейської інтеграції; 
  • Семінарі «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація»; 
  • Міжнародній Болонській конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації». 
  • Виступала як доповідач на вебінарі Галузевої експертної ради 24 «Сфера обслуговування» Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з доповіддю «Інтернаціоналізація діяльності освітньої програми: виклики та стратегічні орієнтири». 

Отриманні знання на навички сприяють удосконаленню освітньої програми «Туризм» Університету Туган-Барановського, її змістовному наповненню та підвищенню якості підготовки здобувачів за спеціальністю 242 «Туризм». 

327 разів прочитано