Умови перескладання екзамену для ЗВО заочної форми навчання в Університеті Туган-Барановського

Шановні наші студенти ступеня вищої освіти «бакалавр» заочної форми навчання! Більшість із вас успішно склали сесію, але, на жаль, є ті, які мають академічну заборгованість!  

Дирекція навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму Університету Туган-Барановського нагадує про порядок ліквідації академічних заборгованостей для студентів заочної форми навчання на платформі Moodle: 

  1. Написати заяву на ім`я директора Навчально-наукового інститутуресторанно-готельного бізнесу та туризму Університету Туган-Барановського. 
  2. Повторно скласти екзамен (рівень “FX”)у формі тестування засобами платформиMoodle відповідно до графіку ліквідації заборгованостей і отримати позитивну оцінку у відповідності до Положення «Про організацію освітнього процесу» п. 7.21 https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/r-02.01-01-2020.pdf 

З повагою дирекція навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу Університету Туган-Барановського

343 разів прочитано