Записи

Наукові журнали Університету Туган-Барановського

Обладнання та технології харчових виробництв

Публікації в збірці відповідають вимогам наказу № 1112 МОН України від 17.10.2012 р «Про опублікованих результатах дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидатів наук».

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13181-2065ПР від 25 07. 2007 р

Статті в збірнику друкуються українською або англійською мовами.

Наукові журнали Університету Туган-Барановського

Інтелект. Особистість. Цивілізація.

Публікації у збірнику відповідають вимогам наказу № 1112 МОН України від 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13180-2064ПР від 25. 07. 2007 р.

Читайте також: Торгівля і ринок України

Журнал внесено до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем

 

  • Google Scholar
  • ResearchBib
  • Index Copernicus
  • CrossRef
  • Ulrich’s Periodical Directory
  • Elektronische Zeitschriften bibliothek
  • CiteFactor
  • Advanced Science Index

Статті у збірнику друкуються українською та англійською мовами.

Прийом статей здійснюється Вихід збірника
до 1 грудня до кінця січня
до 1 травня до кінця червня

НАШІ КООРДИНАТИ

вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: intelekt@donnuet.edu.ua

Наукові журнали Університету Туган-Барановського

Торгівля і ринок України.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (категорія “Б”) (наказ МОНУ від 28.12.2019 р. № 1643 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16.12.2019 р. та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р.).

Читайте також: Наукові журнали ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ» і «Торгівля і ринок України» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13183-2067ПР від 25. 07. 2007 р.

ISSN 2079-4762

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Crossref, Ulrich’s Periodical Directory, EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), Cite Factor, Advanced Science Index.

Статті у збірнику друкуються українською, англійською та російською мовами.

Прийом статей здійснюється Вихід збірника
до 1 грудня до кінця січня
до 1 травня до кінця червня

НАШІ КООРДИНАТИ

вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: torgivlya@donnuet.edu.ua