Записи

Академічні правила Університету Туган-Барановського

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА АКАДЕМІЧНІ ПРАВИЛА УНІВЕРСИТЕТУ ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Ставши студентом Університету, на його території та у приміщеннях слід дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку та Правил поведінки в Університеті. Правила є обов’язковими для виконання та поширюються на науково-педагогічний персонал, працівників Університету, здобувачів вищої освіти, абітурієнтів та їх батьків, відвідувачів Університету.

Засади етичної і гідної поведінки працівника і здобувача вищої освіти, а також політика академічної чесності Університету викладені у Кодексі етики та гідності ДонНУЕТ.

ДонНУЕТ слідує європейським прикладам щодо утилізації та переробки сміття. У коридорах Університету розташовані контейнери для різних видів сміття.