Записи

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: економіка онлайн

Перелік періодичних електронних видань з економіки

  • Економіка України – науково-фахове видання http://economyukr.org.ua/?lang=uk
  • Журнал Європейської економіки – науково-фахове видання (спеціальності: 051, 072, 073, 075, 076 , 292) http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee
  • Регіональна економіка – науково-фахове видання. (спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 242, 281, 292) та052, 256) http://re.gov.ua/

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: економіка онлайн

Перелік періодичних електронних видань з економіки

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: електронні посібники

Перелік періодичних електронних видань з економіки:

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: фінанси

Перелік періодичних електронних видань з фінансів

  • Облік і фінанси – Журнал визначено фаховим (категорія Б) рецензованим науково-виробничим відкритого доступу. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах з економічних наук за наступними спеціальностями: 051, 071, 072, 073, 075, 076 http://www.afj.org.ua/
  • Фінансовий простір – науково-фахове видання https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp
  • Економіка. Фінанси. Право – науково-фахове видання. Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал http://efp.in.ua/uk

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: фінанси

Перелік періодичних електронних видань з фінансів

  • Деньги. Ua – інформаційне видання https://dengi.ua/1786230-finance
  • Світ фінансів – науковий журнал http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf
  • Фінанси України – науково-фахове видання  категорії “Б”; економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 076, 281, 292 http://finukr.org.ua/#
  • Економіка. Фінанси. Право – науково-фахове видання. Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал – http://efp.in.ua/uk

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: філологічний посібник

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія» та усіх, хто бажає розвинути власну англомовну компетентність. Він представляє відомий роман В. С. Моєма «Театр» в оригіналі і комплекс вправ, завдань і довідкових матеріалів для роботи з ним.

Запропонована авторами навчального посібника технологія роботи з художнім текстом спрямована на формування усіх основних компонентів комунікативної компетенції: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. Основними компонентами структури навчального посібника є передтекстові завдання, оригінальний текст роману з коментарем, блок питань і тестів для перевірки розуміння прочитаного, лексичні і мовні вправи та питання і завдання для обговорення змісту, проблематики та персонажів роману.

1835r

Моэм, В. С.

Театр : книга для читання англійською мовою / В. С. Моєм ; Технологія роботи з текстом і філологічний коментар В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. – 3-тє вид., випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 364 с.

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: практика перекладу

У пропонованому підручникові висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючи типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття.

Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, організацій, назв газет, журналів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.

Корунець, І. В.

Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець.-5-те вид., виправ. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2017.- 448 с.