Регіональний семінар для експертів освітніх програм і членів галузевих експертних рад

24 січня 2020 року в м. Дніпро на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» відбувся регіональний семінар для сертифікованих експертів освітніх програм і членів галузевих експертних рад.

Організатором виступило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. В роботі семінару прийняло участь понад 130 експертів, серед яких були і представники ДонНУЕТ на чолі з першим проректором Никифоровим Р. П. До потужної команди нашого вишу увійшли завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин д.е.н, доцент Бочарова Ю. Г., завідувач кафедри туризму та країнознавства д.е.н., доцент Горіна Г. А., завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін к.філ.н, доцент Остапенко С. А., к.т.н., доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи Горяйнова Ю. А., к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Удовіченко Г. М.

На семінарі було розглянуто такі питання: про права та обов’язки учасників акредитаційного процесу; представлення результатів анкетування членів ГЕР, експертів, гарантів ОП; особливості оцінювання критеріїв; відомості самооцінювання – кореляція оцінок у звітах експертних груп та у висновках ГЕР; акредитація PhD програм. Із доповідями на вищезазначені питання виступили представники Національного агентства –Винницький М., Назаров І. та інші.

Робота виявилася плідною, корисною та цікавою. Впевнені, що отримані знання знадобляться нам, сертифікованим експертам, у наступних процесах акредитації освітніх програм.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

386 разів прочитано