Пропонуємо для обговорення проєкт освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Пропонуємо для обговорення проєкт освітньо-професійної програми «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну пошту: priymak@donnuet.edu.ua

Проєкт програми “Антисипативне управління бізнесом”

“Антисипативне управління бізнесом”

91 разів прочитано