Підсумки проведення ВР ДонНУЕТ

Підсумки засідання Вченої ради Університету

24 червня 2020 р., відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Засідання проходило в актовому залі Університету та в онлайн режимі.

На засіданні в актовому залі були присутні 13 осіб із 24 загального складу Вченої ради: Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, доцент, д.е.н.; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, к.е.н.; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загально-інженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Яковенко Ю.В. – аспірант.

У скайп були присутні 11 членів Вченої ради: Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Хаврова К.С. – в.о. директора ННІБГ, к.е.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Слободянюк Н.О. – завідувач кафедри фінансів і банківської справи, д.е.н., професор; Команчук М.А. – голова студентського самоврядування; Околович В.С. – представник студентського самоврядування; Сарапіна М.І. – заступник голови студентського самоврядування.

На черговому засіданні Вченої ради були розглянуті планові питання порядку денного й ухвалені рішення:

  1. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: Програма «Адміністративна діяльність». Ухвалили рішення щодо розробки положення про проєктну діяльність та план впровадження е-документообігу.
  2. Про наукову діяльність Університету за І півріччя 2019-2020 н.р.
  3. Про підсумкову атестацію аспірантів ДонНУЕТ. Прийнято рішення затвердити результати підсумкової атестації аспірантів ДонНУЕТ.
  4. Про рекомендацію до друку:

Колективних монографій. Ухвалили: рекомендувати до друку колективні монографії: «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (кафедра обліку та аудиту); «Особливості художнього перекладу: лексико-семантичний аспект» (кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін); «Стратегічні імперативи стійкого розвитку туризму в країнах ЄС: впровадження досвіду для України» (кафедра туризму та країнознавства); «Ensuring The National Economic Interests In The Context Of European Integration Processes» (кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування).

Наукових журналів ДонНУЕТ. Ухвалили рекомендувати до друку: «Вісник ДонНУЕТ» № 7(72), 2020 р., «Торгівля і ринок України» № 47 (1), 2020 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 1(20), 2020 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 40, 2020 р.

  1. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом. Ухвалили рішення одноголосно: затвердити звіт.
  2. Про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки Борблік К.Е. Ухвалили рішення: провести попередню експертизу та надати висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки 3-го року навчання за спеціальністю 051 – Економіка Борблік К.Е. на тему: «Формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг України», науковий керівник – д.е.н., доцент Горіна Г.О.
  3. Звіт про виконання рішень Вченої ради за червень 2020 р.
  4. Про рекомендацію до друку навчальних посібників. Ухвалили рішення про рекомендацію до друку навчальних посібників: «Макроекономіка», «Національні кухні країн світу», «Економіка інновацій та економічна політика».
  5. Про затвердження кандидатур ЗВО на отримання академічних стипендій. Ухвалили рішення про затвердження кандидатур на отримання академічної стипендії КМУ (Бойко В.О., група ЕК-17; Абрамова О.В., група ГМБ-19 м), на отримання академічної стипендії Президента України (Лядська В.В., група ОО-17; Шокер Р.І., група ФІН-19ма; Бойченко А.О., група ПТБД-19м), на отримання академічної стипендії Верховної Ради України (Бадіца А.В., група МН-17; Герасименко К.О., група ГРС-17).
  6. Про затвердження Положень. Ухвалили одноголосно: затвердити Положення: «Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту»; «Про екзаменаційну комісію»; «Про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування»; «Про використання Єдиної державної електронної бази з питань освіти»; «Про організацію навчальних занять здобувачів вищої освіти малокомплектних груп»; «Про організацію навчання за індивідуальним графіком»; «Про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності»; «Про навчально-методичну раду»; «Про Раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень»; «Про аспірантуру».
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

462 разів прочитано