Вчена Рада. Підсумки

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

17 грудня 2020 р., відбулося засідання Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 20 осіб із 24 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації.

В онлайн-режимі прийняли участь у засіданні: Чернега О.Б. – в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Хаврова К.С. – директор ННІБГ, д.е.н., доцент; Гугулава Л.Б. – голова студентського самоврядування; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Затверджена тематика науково-дослідних робіт, що пропонуються до включення в тематичний план ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2021 рік.

2. Затверджені звіти з фінансованих держбюджетних тем.

3. Затверджено рішення про розміщення тимчасово вільних коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку в державному банку України.

4. Рекомендовані до друку наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 8(73), 2020 р., «Торгівля і ринок» № 48 (2), 2020 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 2(20), 2020 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 41, 2020 р. Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

5. Затверджений план наукової діяльності Університету на 2021 рік.

6. Затверджений звіт про виконання плану роботи Ради з запобігання та виявлення корупційних правопорушень за 2020 рік та план роботи Ради на 2021 рік.

7. Затверджені Правила прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, до Краматорського та Маріупольського фахових коледжів ДонНУЕТ у 2021 році.

8. Затверджений щомісячний звіт щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

9. Заслухано та затверджено звіт про результати діяльності науково-дослідної лабораторії «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України» кафедри туризму та країнознавства (керівник Горіна Г.О., д.е.н., професор).

10. Затверджений звіт та визначені корегувальні дії щодо виконання рішень Вченої ради за грудень 2020-2021 н.р.

11. Заслухано та затверджено звіт в.о. ректора Чернеги О.Б. про виконання плану роботи Університету за 2020 рік та затверджено план роботи на 2021 рік.

12. Рекомендовані до друку навчальні посібники:

Сімакова О.О. «Основи кулінарії»; Заікіна Д.П. «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».

394 разів прочитано