Вчена Рада. Підсумки

Підсумки засідання Вченої ради Університету

28 січня 2020 р., відбулося засідання № 07 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 18 осіб із 25 загального складу Вченої ради:

Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Гугунава Л.Б. – голова студентського самоврядування; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант.

В онлайн-режимі прийняли участь у засіданні: Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Хаврова К.С. – в.о. директора ННІБГ, д.е.н., доцент; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Про обрання на вакантні посади за конкурсом. Ухвалили рішення щодо обрання на вакантну посаду доцента кафедри економіки та бізнесу.

2. Затверджені результати науково-дослідної роботи за 2020 рік та ухвалені завдання на 2021 рік.

3. Ухвалене рішення про затвердження звіту щодо виконання бюджету ДонНУЕТ у 2020 р.

4. Ухвалено рішення про атестацію стипендіата Кабінету Міністрів України д.е.н., доцента Бочарової Ю.Г.

5. Затверджене рішення про підсумкову атестацію аспірантів ДонНУЕТ.

6. Ухвалене рішення про затвердження звіту про результати діяльності міжгалузевої науково-дослідної лабораторії «Розвиток інноваційного підприємництва в умовах глобалізації» за 2018-2020 рр. (керівник д.е.н., доцент Бочарова Ю.Г.).

7. Ухвалено річний фінансовий звіт Університету за 2020 р.

8. Затверджений план закупівель ДонНУЕТ на 2021 рік.

9. Ухвалено звіт про роботу студентського самоврядування у першому семестрі 2020-2021 н.р.

10. Ухвалене рішення про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом.

11. Ухвалено звіт про виконання кошторису студентського самоврядування та затверджено кошторис на 2021 рік.

12. Визнано задовільним стан реалізації профорієнтаційної роботи в Університеті за І семестр 2020-2021 н.

13 Затверджено звіт про виконання кошторису Ради молодих учених та затверджено кошторис на 2021 рік.

14. Проаналізовано й визнано сприятливими умови для розвитку студентської культурної, спортивної, громадської діяльності в ДонНУЕТ.

15. Проаналізовано результати освітньої діяльності ННІ в осінньому семестрі 2020-2021 н.р.

16. Затверджені претенденти зі складу здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ на отримання академічних стипендій Президента України; стипендії Кабінету Міністрів України; обласної іменної стипендії на 2 семестр 2020/2021 н.р.

17. Затверджено звіт про виконання рішень Вченої ради за лютий 2020-2021 н.р.

18. Ухвалено річний фінансовий план ДонНУЕТ на 2021 рік.

19. Затверджена кандидатура д.е.н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування ДонНУЕТ Приймак Н.С. на нагородження з нагоди Дня науки.

20. Рекомендовано до друку навчальний посібник: Гніцевич В.А., Никифоров Р.П., Слащева А.В. Харчові технології. Технологія продуктів рослинного походження: навч. посібник. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2021. 267с.

21. Розглянуто інші питання.

322 разів прочитано