Підсумки проведення ВР ДонНУЕТ

Підсумки засідання Вченої ради Університету

24 листопада 2020 р., відбулося засідання Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 20 осіб із 24 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Чернега О.Б. – в.о. ректора Університету; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент.

В онлайн-режимі прийняли участь у засіданні: Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Хаврова К.С. – в.о. директора ННІБГ, к.е.н., доцент; Гугулава Л.Б. – голова студентського самоврядування; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

  1. 1. Затверджена одноголосно Стратегія розвитку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2021-2025 рр.
  2. Затверджені результати першого етапу конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок. Прийнято рішення подати до Міністерства освіти і науки України проєкти: «Особливості забезпечення економічної безпеки приморських регіонів у постпандемійний період (секція:17. Економіка) – керівник проекту Іванова Н.С., доктор економічних наук, доцент; «Наукове обґрунтування технологій виробів із пшеничного борошна з заданими властивостями із використанням рослинних добавок» (секція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології») – керівник проекту Горяйнова Ю.А., кандидат технічних наук, доцент.
  3. Ухвалене рішення про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом.
  4. Ухвалений звіт про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за листопад 2020-2021 н.р.
  5. Прийнято рішення про рекомендацію до друку навчальних посібників: «Маркетингові дослідження» (автор Барабанова В.В.); «Організація туристичної діяльності: методика та практика» (автори Богатирьова Г.А., Ніколайчук О.А., Роминуха А.Л., Снігур К.В.).
317 разів прочитано