Підсумки проведення ВР ДонНУЕТ

Підсумки засідання Вченої ради Університету

28 серпня 2020 р., відбулося перше засідання Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Засідання розпочалося з привітання в.о. ректора Університету Чернеги О.Б. та Голови Вченої ради, першого проректора Никифорова Р.П. з початком нового 2020-2021 навчального року.

На засіданні були присутні 18 осіб із 24 загального складу Вченої ради:

Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант.

В онлайн-режимі прийняли участь у засіданні: Хаврова К.С. – в.о. директора ННІБГ, к.е.н., доцент; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Слободянюк Н.О. – професор кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Про обрання на вакантні посади за конкурсом. Ухвалили рішення щодо: обрання на вакантні посади доцента – 22 претендента; на посаду професора – 1; на посаду завідуючого кафедри – 1.

2. Про затвердження Плану роботи Вченої ради на 2020-2021 н.р. Ухвалили одноголосно рішення про затвердження Плану роботи Вченої ради.

3. Ухвалене рішення про затвердження Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти та плану заходів ДонНУЕТ щодо забезпечення експериментального впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (у рамках проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом).

4. Затверджений навчальний план та графік навчального процесу підготовки іноземних студентів до вступу до закладів вищої освіти на 2020-2021 н.р.

5. Ухвалене рішення про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проекту “Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом.

6. Звіт про роботу Вченої ради Університету у 2019-2020 н.р. Одноголосно ухвалене рішення: затвердити звіт про роботу Вченої ради Університету у 2019-2020 н.р. й визнати роботу Вченої ради задовільною.

7. Про зміну наукового керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії.

8. Про атестацію стипендіатів Кабінету Міністрів України. Ухвалили рішення атестувати стипендіатів Кабінету Міністрів України д.е.н., професора Слободянюк Н.О., д.е.н., доцента Бочарову Ю.Г.

482 разів прочитано