Підсумки засідання Навчально-методичної ради Університету Туган-Барановського

Результати засідання №9 Навчально-методичної ради Університету Туган-Барановського від 28.05.2021.

28 травня 2021 р. відбулося позачергове засідання №9 Навчально-методичної ради Університету Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 16 осіб із 16 загального складу Навчально-методичної ради: Никифоров Р.П. – голова Навчально-методичної ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Літус О.Є. – секретар Навчально-методично ради, керівник відділу інноваційних освітніх технологій Барабанова В. В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Зінченко В.М., фахівець відділу по роботі зі студентами; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Лохман Н.В. – 31.05.2021 Літус О. Є. завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Ляшенко О. С., керівник навчального відділу; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Хаврова К.С. – в.о. директора ННІБГ, д.е.н., доцент.

На засіданні Навчально-методичної ради Університету Туган-Барановського були розглянуті питання порядку денного та ухвалені рішення:

1. Затверджено методичні рекомендації кафедри економіки та міжнародних економічних відносин до вивчення дисциплін «Кон’юнктурні дослідження» та «Основи міжнародних економічних відносин».

2. Рекомендовані до затвердження Вченою радою Університету Туган-Барановського навчальні посібники: «Трудове право» , підготовлений доцентом кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Шульженко І. В.; «Спеціалізований туризм», підготовлений колективом кафедри туризму та країнознавства.

3. Розглянуто додаткове питання про внесення змін до Положення Університету Туган-Барановського 02.02-12-2020 «Про планування, підготовку та опублікування навчальних видань» П ДонНУЕТ 02.02-12-2020. Ухвалене рішення про рекомендацію до затвердження змін до положення Вченій раді Університету Туган-Барановського.

348 разів прочитано