«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в Університеті Туган-Барановського (Маріуполь)

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського пропонує високоякісну освіту в області підприємництва, біржової діяльності та торгівлі.

Програма має професійну практичну спрямованість та передбачає вивчення дисциплін, орієнтованих на формування теоретичних та практичних знань з організації та ведення підприємницької справи, власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, здійснення операцій на біржах.

“Під час навчання за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Ви матимете можливість отримати знання, які необхідні для професійної діяльності. Навчальні програми адаптовані до мінливих умов ведення бізнесу. Ваше місце майбутньої роботи – це торговельні підприємства, органи державної влади сфери захисту прав споживачів, експортно-імпортні установи, митна служба.

Окрім того, високоякісна різнопланова економічна підготовка надає реальну можливість випускникам відкривати власні підприємства і успішно займатися власним бізнесом” – Гарант освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Катерина Хаврова.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На 1-му курсі навчання Ви отримаєте академічну загальноосвітню підготовку, яка надасть можливість  засвоїти професійні дисципліни.

На 2-му та 3-му курсах Ви отримаєте професійну підготовку, яка ґрунтується на результатах останніх наукових досліджень та наукових розробок, враховує сучасні тенденції розвитку економіки. При цьому Ви будете мати можливість обирати дисципліни загальної та професійної підготовки та створити свою власну траєкторію навчання, а також матимете змогу взяти участь у запропонованих факультативних лекціях, в тому числі, фахівців із-за кордону, сертифікатних та тренінгових програмах як вітчизняних, так і міжнародних, засіданнях наукових гуртків. Невід’ємною складовою Вашої підготовки є проходження практики, що дозволяє оцінити специфіку роботи на різних підприємствах міста Маріуполь.

На 4-му курсі Ви отримаєте знання щодо організації власного бізнесу, світового досвіду створення та функціонування підприємницьких структур та їх сучасних тенденцій розвитку.

Бакалавр ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

589 разів прочитано