Партнери Університету Туган-Барановського з Познані підтримують Україну та Університет

Дорогі друзі,

Академічна спільнота Економічного університету в Познані глибоко стурбована останньою інформацією щодо нападу військ Російської Федерації на територію України. З огляду на ці події, ми хочемо висловити нашу повну солідарність із українським народом та засудження дій російських військових в Україні.

Запевняємо, що Економічний університет перебуває в єдності з українським народом. Сповнені занепокоєння з приводу тяжкості цієї ситуації та наслідків бойових дій, вислювлюємо підтримку для наших друзів з України, особливо для близьких нам академічних спільнот університетів-партнерів.

Ми усвідомлюємо, що нинішня ситуація є особливо складною для наших українських студентів. Хочемо висловити свою підтримку нашим студентам з України, їхнім родинам та рідним. Запевняємо, що наш університет готовий надати вам підтримку та будь-яку допомогу в межах наших можливостей.

____________________________________________________________

Dear friends,

PUEB academic community is deeply concerned about the latest information regarding the attack of the Russian Federation troops on Ukraine territory. In view of these events, we would like to express our absolute solidarity with the Ukrainian people and our disapproval of the actions carried out by the Russian military in Ukraine.

We assure you that the Poznań University of Economics and Business stands in unity with the Ukrainian people.

Full of concern for the gravity of this situation and the consequences of hostilities, our thoughts are with our Friends from Ukraine, especially with close to us Academic Communities of partner Universities.

We are aware that the current situation is particularly difficult for our Ukrainian students. We would like to express our support to the PUEB students from Ukraine, their families and relatives. We assure you that as a University, we are ready to provide you with support and any help within our capabilities.

258 разів прочитано