Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Організація обліку та оподаткування»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Організація обліку та оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти (SQ_11) проводилось у формі онлайн-опитування 01.09.2021 – 10.09.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 3 здобувачі ВО денної  форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Організація обліку та оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.

Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання стосовно відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти

 

    Оцінка критерію Середня оцінка
Найменування критерію 1 2 3 4 5
1. Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти       1 2 4,6
2. Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті         3 5,0
3. В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм       1 2 4,6
4. В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки       1 2 4,6
5. На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок       2 1 4,3
6. В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)       1 2 4,6
7. В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти       3 5,0
8. Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні       3 5,0
9. Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти       1 2 4,6
10. Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна         3 5,0
11. Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ         3 5,0
12. Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ         3 5,0
13. В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти       1 2 4,6
14. В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою       1 2 4,6
15. В Університеті повністю доступна інформація щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами       1 2 4,6
16. В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами       1 2 4,6
17. Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами       1 2 4,6
18. В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій       3 5,0

 

Результати опитування здобувачів ВО ОП «Організація обліку та оподаткування»  (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО.

Як свідчать дані таблиці 1,  100 % здобувачів вищої освіти освітньої програми «Організація обліку та оподаткування» оцінили сім  критеріїв відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти (2, 7, 8,10, 11, 12, 18) за  найвищим середнім балом (5,0), За середнім балом 4,6 було оцінено  десять критеріїв (1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17), в тому числі оцінкою «відмінно» оцінили 67% здобувачів вищої освіти, а оцінкою «добре» – 33% респонденти.

Найнижчу оцінку отримав один критерій відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти – п’ятий, при цьому оцінкою «відмінно» оцінили 33% здобувачів вищої освіти, а оцінкою «добре» – 67% респондентів.

З огляду на отримані результати, слід звернути особливу увагу на аспекти, за якими, незважаючи на досить високий середній бал, було отримано відповіді із низькими оцінками, в тому числі на критерій п’ятий «На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок», де отримано середню оцінку – 4,3.

 

За результатом анкетування  запропоновано:

 

НПП, що викладають на освітній програмі «Організація обліку та оподаткування», провести роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти щодо  стану захищеності життєво важливих  інтересів ЗВО на території Університету, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності адміністрації ДонНУЕТ.

Провести  додаткове спілкування із здобувачами ВО, вияснити причини необізнаності щодо громадської безпеки та порядку в Університеті, пояснити  практичну та юридичну сутність поняття «громадська безпека та порядок», ознайомити ЗВО із заходами, які здійснюються  адміністрацією університету щодо реалізації і захисту  інтересів здобувачів вищої освіти та викладацького  складу від впливу загроз.

150 разів прочитано