Опитування магістрів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо оцінки здобувачами вищої освіти навчального навантаження (SQ_4) стосувалось виявлення рівня задоволеності респондентів доступністю організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, інформованості щодо різних аспектів навчального навантаження, обсягом навчального навантаження, термінами виконання різних видів робіт тощо. Опитування проводилось у формі онлайн-опитування 08.06.2021 – 11.06.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

З огляду на порівняно вузьку тему опитування і подібність оцінюваних показників, анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не задовольняє» до «5» – «повністю задовольняє»). Зведена таблиця із розподілом відповідей 5 опитаних здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» представлена нижче (табл.1).

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть, будь ласка, навчальне навантаження за запропонованими критеріями…»

 

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5
1. Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу:       1 4 4,8
1.1. графік організації навчального процесу       2 3 4,6
1.2. розклад занять       1 4 4,8
1.3. навчальний план       2 3 4,6
1.4. індивідуальний план       1 4 4,8
2. Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження       1 4 4,8
3. Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо)       2 3 4,6
4. Рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)       1 4 4,8
5. Рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати       2 3 4,6
6. Оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять       2 3 4,6
7. Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять       1 4 4,8
8. Оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять       3 2 4,4
9. Оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін       2 3 4,6
10. Оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін       3 2 4,4
11. Оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін       3 2 4,4
12. Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін       1 4 4,8
13. Оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)       3 2 4,4
14. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати       1 4 4,8
15. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати       2 3 4,6

 

Виходячи з середніх оцінок, найвище опитані здобувачі вищої освіти оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– доступність розкладу занять (4,8);

– доступність індивідуального плану (4,8);

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження (4,8);

– достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (4,8).

– обізнаність щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати (4,8).

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:

– оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни (4,4);

– оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (4,4);

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,4).

Також інтерес представляє загальний рівень задоволеності кожного респондента аспектами навчання, пов’язаними з навчальним навантаженням. В цілому можна зробити висновок, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «5» та «4». Не було поставлено жодної оцінки «3», «2» чи «1».

Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  1. Гаранту освітньої програми вжити заходів із додаткового інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей звертатись до представників адміністрації з питань, пов’язаних з навчальним навантаженням (до кого звертатись, з яких питань тощо).
  2. Групі забезпечення та НПП, що викладають на освітній програмі, приділити увагу розвитку в опитаних здобувачів вищої освіти навичок самостійної роботи та організації власної діяльності, виявлення можливих труднощів при реалізації вказаних форм навчання.
253 разів прочитано