ОПИТУВАННЯ МАГІСТРІВ ОПП «ЕКОНОМІКА ТРАНСФОРМАЦІЙ» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЇХ ПОТРЕБАМ ТА ІНТЕРЕСАМ

У вересні 2021 року було проведене анонімне опитування магістрів ОПП Економіка трансформацій щодо відповідності освітнього середовища ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського їх потребам та інтересам.

Магістрам було запропоновано відповісти на 18 питань, використовуючи 5-ну шкалу, де 5 – повністю згоден, 4 – згоден, 3 – згоден, але не повністю, 2 – не згоден, 1 – повністю незгоден.

магістрів ОПП Економіка трансформацій, що взяли участь у опитуванні, повністю згодні із тим, що:  освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти;
адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті;
в Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм;
в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки;
на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок;
в Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо);
в Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти;
інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти
інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна;
в Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій.
магістрів ОПП Економіка трансформацій, що взяли участь у опитуванні, повністю згодні або абсолютно згодні із тим, що: інформаційні ресурси Університету за їх освітньою програмою повністю доступні;
в Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти;
в Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами;
в Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами;
в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами;
адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами

За результатами опитування встановлено, що середня оцінка ефективності організації освітнього середовища Університету респондентами становить 4,5 балів за 5-ти бальною шкалою. Найвищі оцінки здобувачів отримали: стан приміщень для проведення занять та оснащеність сучасною технікою (4,8 балів); інтернет-ресурси Університету та ОП (4,8 балів); взаємодія із директором ННІ (5 балів). Найнижчі (4 бали) – гласність та повнота інформації про проведення запланованих заходів в Університеті.

Пропозицій щодо покращення організації освітнього середовища здобувачі не надали.

На засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин було прийнято рішення додатково інформувати здобувачів вищої освіти про план заходів Університету через всі наявні канали комунікації.

142 разів прочитано