Опитування магістрів, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 7) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-mahistriv-iaki-navchaiutsia-na-osvitno-profesijnij-prohrami-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv/

На запитання «Чи бувало таке, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» ‑ 4 здобувача вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «ні», 4 особи – «скоріше ні»; на наступне запитання «Чи бувало таке, що «політика навчальної дисципліни» змінювалася під час вивчення дисципліни?» всі респондентів обрали варіант відповіді «ні».

Студенти ознайомлені заздалегідь про види робіт, які необхідно виконувати в рамках навчальної дисципліни та про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни, що мотивує до навчально-пізнавальної діяльності.

Узагальнена інформація на запитання: «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» та «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» відповідей респондентів, наведена у табл. 2.

Таблиця 2 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» та «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?», осіб

 

Чи знаєте Ви заздалегідь Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань
про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни Так 5
про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни? Так 5

 

На запитання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університету стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»:

немає – 3 респонденти;

все добре – 1 респондент;

все влаштовує – 1 респонденти.

243 разів прочитано