ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

 

У жовтні 2022 р. було проведено on-line опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо навчального навантаження.

За результатами опитування установлено, що:

100% респондентів задоволені (поставили оцінки від 3 до 5 за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задоволений», «5» – «повністю задоволений») доступністю організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, розкладом занять, навчальним планом та оперативністю реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження; при чому задоволені цими аспектами організації навчання (оцінки 4 та 5) – 75% респондентів;

80% респондентів задоволені графіком організації навчального процесу (поставили оцінки 4 та 5 за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задоволений», «5» – «повністю задоволений»), 20% респондентів – відносно задоволені (поставили оцінку 3);

100% здобувачів обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни;

100% респондентів задоволені (поставили оцінки 4 та 5 за шкалою від 1 до 5, «1» – «повністю не задоволений», «5» – «повністю задоволений») індивідуальним планом, актуальністю розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження. При цьому рівень власної  обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) 60% здобувачів ВО оцінили на 4 бали, 40% здобувачів ВО – на 3 бали;

100% респондентів в цілому задоволені (поставили оцінки від 3 до 5 за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задоволений», «5» – «повністю задоволений») запланованим щоденним навантаженням, відмічають оптимальність  частки самостійної роботи з навчальних дисциплін, оптимальність загального навчального навантаження на день в цілому та на день з однієї дисципліни. Частково задоволені  цими аспектами організації навчання (оцінки 3) – 20%  респондентів;

100% респондентів в цілому задоволені (поставили оцінки від 3 до 5 за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задоволений», «5» – «повністю задоволений») оптимальністю  лекційного навантаження на день, оптимальністю  термінів виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін, при цьому повністю задоволені цими аспектами організації навчання (оцінки 4 та 5) – 80%  респондентів;

80% респондентів вважають, що час, передбачений на виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін, відповідає фактичним витратам часу.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 6 від 24.10.2022 ):

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Гаранту ОП провести збори зі здобувачами ОП та провести роз’яснювальну роботу щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) задля підвищення рівня їх обізнаності за цими питаннями.

 

96 разів прочитано