Навчальний заклад

Донецький національний університет економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського

(Університет Туган-Барановського)

50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16

Сайт: donnuet.edu.ua

E-mail: office@donnuet.edu.ua

 

Загальний опис ДонНУЕТ

ДонНУЕТ є багатогалузевим закладом вищої освіти, що провадить освітню діяльність за всіма ступенями вищої освіти, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, який забезпечує здобуття особами вищої освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів та здібностей, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Університет було створено постановою Ради Народних Комісарів № 19/672 від 12 липня 1920 р. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1890 від 30 листопада 1998 р. Університет отримав назву Донецький державний університет економіки і торгівлі. У 2000 р. Університету було присвоєно ім’я Михайла Туган-Барановського.

Указом Президента України № 169/2007 від 03.03.2007 р. Університету було надано статус національного.

Університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності.

Ліцензований обсяг за освітніми ступенями становить:

  • бакалавр: 1230 місць
  • магістр: 465 місць
  • доктор філософії: 10 місць

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності (сайт МОН)

Відповідно до рішення ДАК від 7 липня 1998 року (протокол №15) університет був акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. У 2008 році, у зв’язку з плановою акредитацією, Університет підтвердив цей статус (сертифікат серія РД-ІV № 056307 від 11.11.2009 р.). В 2014 р. було отримано черговий сертифікат про акредитацію (серія РД-ІV № 0572886 від 15.12.2014 р.), яким Університет визнано акредитованим за статусом закладу вищої освіти четвертого рівня.

За досягнуті успіхи в підготовці фахівців і у зв’язку з 50-річчям від дня заснування у 1970 р. Університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

За вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти України колектив Університету нагороджений: Міжнародною кадровою Академією – Орденом «Пошани» (2002 р.), у рамках Міжнародного Академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна» – Срібною стелою та Дипломом Якості (2003 р.), срібною медаллю «10 років Незалежності України», орденом «Святий Дмитро Солунський», бронзовою медаллю за підсумками VIII Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта-2005».

Істотні здобутки Університету за період 2006-2020 р.р. за усіма напрямами роботи було відмічено:

  • на державному рівні: подякою прем’єр-міністра України «За вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти і науки в галузі економіки і торгівлі, підготовку висококваліфікованих фахівців для агропромислового сектору економіки та високі наукові здобутки» (2010 р.); Дипломами Міністерства освіти і науки України «За міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» (2007 р.); «За розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу» (2007 р.); срібною медаллю XI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта – 2008», золотими медалями: Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – Абітурієнт – 2010» у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу», міжнародних виставок «Інноватика в сучасній освіті» (2010 р., 2012 р., 2013 р.) у номінації «Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці»; Дипломами Міністерства освіти і науки України за результатами участі у міжнародних виставках «Освіта та кар’єра» (2006, 2009, 2010, 2012, 2013 р.) – за активну профорієнтаційну роботу серед молоді та високу професійну підготовку фахівців; «Інноватика в освіті України» (2010 р., 2012 р.) – за активне впровадження у навчальний процес освітніх інновацій; «Сучасні начальні заклади-2011», «Сучасна освіта в Україні» (2011 р.) – за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти, «Сучасні заклади освіти – 2013» – за вагомий внесок у розвиток національної освіти; дипломами МОНУ «Лідер вищої освіти України – 2012» та «Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України – 2012», дипломом національної конфедерації профспілок України за участю у шостому всеукраїнському конкурсі наукових робіт серед студентської молоді у номінації «Кращий вищий навчальний заклад України – 2012 року»;
  • на місцевому рівні: почесним орденом «140 років Донецьку» (2010 р.), Почесною відзнакою Донецької міської ради «За заслуги перед містом» (2010 р.); Відзнакою Українського Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест» (2010 р.); Подякою Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації «За значний внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Донецькій області» (2010 р.); Почесним дипломом Президії торгово-промислової палати України «За заслуги у сприянні розбудови національної економіки, успішне впровадження ринкових механізмів, ефективну співпрацю з Донецькою ТПП» (2010 р.); Дипломом Форуму лідерів студентських профспілкових організацій за перемогу у номінації «Кращий волонтерський проект» (2012 р.). Дипломами та грамотами Криворізької міської Ради та Металургійної районної у м. Кривий Ріг Ради.

ДонНУЕТ здобув Гран-прі «Лідер вищої освіти України» на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». Нагороджений Міжнародним знаком «Золота медаль Сократа» за вагомі наукові дослідження та їх розповсюдження (м. Лондон, Великобританія, 2012 р.).

За результатами рейтингу МОН України Університет тричі був переможцем у групі економічних та гуманітарних закладів вищої освіти (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 н.р.).

У 2008 р. ДонНУЕТ здобув членство в Європейській Асоціації Університетів та Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи й Чорноморського регіону, а у вересні 2010 р. ‑ приєднався до Болонського процесу в рамках підписання Великої Хартії університетів в м. Болонья (Італія).

У 2013 році ДонНУЕТ було нагороджено Грамотою За заслуги перед Українською Православною Церквою та в пам’ять 1025-річчя Хрещення Київської Русі та Орденом Української Православної Церкви Святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого.

В Університеті розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS) (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., дата сертифікації 06.07.2018 р.

У зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією на Сході України та продовженням збройного конфлікту на території м. Донецьк, відповідно до наказу МОН України №1178 від 17.10.2014 р., діяльність ДонНУЕТ здійснюється у м. Кривий Ріг.

Згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, починаючи з 1 вересня 2016 року, здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями:

051 “Економіка”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є засновником і видавцем наукового журналу «Вісник ДонНУЕТ. Серія «Економічні науки» (з 1999 р.), тематичних збірників наукових праць «Торгівля і ринок України» (з 1994 р.), «Обладнання та технології харчових виробництв» (з 1998 р.), тематичного збірника наукових праць із соціально-філософських проблем «Інтелект. Особистість. Цивілізація» (з 2003 р), 3 з яких входять до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б”- «Вісник ДонНУЕТ»,  «Торгівля і ринок України» (наказ МОНУ від 28.12.2019 р. № 1643), “Обладнання та технології харчових виробництв” (наказ МОНУ від 24.09.2020 р. № 1188). Усі наукові журнали Університету зареєстровані в міжнародній системі бібліографічних посилань CrossRef та включені до таких міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем, як Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific  Indexing Services, Ulrichsweb  Global Serials  Directory, EZB  (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), CiteFactor (США),  Advanced Science Index (Німеччина), Scilit (Базель, Швейцарія).

Міжнародна діяльність Університету спрямована на розвиток партнерських стосунків з закладами вищої освіти провідних країн світу, експорт освітніх послуг, спільних освітніх і наукових проектів і досліджень, а також на активізацію академічного обміну студентами.

ДонНУЕТ є членом Європейської Асоціації Університетів.

ДонНУЕТ має досвід співпраці з міжнародними організаціями. ДонНУЕТ брав участь у міжнародному проекті «Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні» (530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES) (2013-2015 рр.) спільно з українськими та європейськими університетами, а саме: Національною металургійною академією, Одеською юридичною академією, Івано-Франківським національним університетом нафти та газу InstitutoPolitécnicodoPorto (Португалія), LundsUniversitet (Швеція), CoventryUniversity (Велика Британія), PolitechnikaGdańska (Польща).

ДонНУЕТ співпрацював з:

Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ за проектами:

1) “Підтримка транзитних містечок для внутрішньо переміщених осіб” (2015 р.), у рамках якого ДонНУЕТ здійснював підготовку та реалізацію курсів з кулінарної майстерності та бізнес-проектування для внутрішньо переміщених осіб

2) «Розвиток матеріально-технічного забезпечення переміщеного вищого навчального закладу» (2016 р.), у рамках якого отримано меблі для лекційних аудиторій,  садово-паркові лави та обладнання для актової зали для навчального корпусу (м. Кривий Ріг)

3) “Розвиток соціальної інфраструктури у зв¢язку зі збільшенням внутрішньо переміщених осіб” (2017 р.), у межах якого здійснено заходи з реконструкції та капітального ремонту будівлі навчального  корпусу ДонНУЕТ (м. Кривий Ріг)

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках грантових угод:

1) “Зміцнення ДонНУЕТ у Кривому Розі” в рамках Української ініціативи з підвищення впевненості  (2015-2017 рр.) ДонНУЕТ отримав ІТ-обладнання, обладнання для наукової та лінгвістичної лабораторій, що знаходяться в навчальному корпусі (м. Кривий Ріг)

2) “Діяльність студентського клубу ДонНУЕТ “Талановиті, активні, молоді” (ТАКМО) у Кривому Розі” (2014 р.). ДонНУЕТ отримав музичну апаратуру, обладнання для облаштування актової зали.

Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців «Гендерне підґрунтя сучасних конфліктів»  (2016 р.) ДонНУЕТ отримав фінансування для придбання обладнання та  проведення наукового заходу в рамках програми ООН проти насильства.

Програмою імені Фулбрайта в Україні  в межах грантового проєкту «Створення інтернет-лекторію з функцією запису навчального контенту» (2021 р.) .

Протягом 2019 – 2024 рр. ДонНУЕТ реалізує проект «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області» за грантовою угодою з Європейським Союзом на суму 852 632 євро. За програмою проекту планується оновити освітні програми відповідно до потреб громади, удосконалити систему управління ДонНУЕТ, розробити та впровадити нові освітні програми та реалізувати наукові проекти. У рамках проекту буде відремонтовано навчальний корпус Маріупольського коледжу ДонНУЕТ та базу відпочинку “Лісова”, яка розташована у  м. Святогірськ Донецької області, придбано офісні меблі та ІТ-обладнання для облаштування комп’ютерних класів, бізнес-інкубатору, цифрової мовної лабораторії для розвитку іншомовної спроможності, навчальних та наукових лабораторій, виробничих цехів їдальні, актової зали, бібліотеки, а також спортивний інвентар для оснащення спортивного залу.

2023 року ДонНУЕТ став переможцем конкурсу програми ЕРАЗМУС+ за напрямом Жан Моне. 28.07.2023 року підписано грантову угоду між ДонНУЕТ і Європейським виконавчим агентством з питань освіти та культури (EACEA), відповідно до повноважень, делегованих Європейською Комісією, щодо впровадження з вересня 2023 року європейського освітнього модулю “Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи”, термін реалізації проєкту 2023 – 2026 рр., сума гранту – 30000 євро. 

Академічне керівництво

ПІБ

(вчене звання та науковий ступінь)

Посада Розташування (кабінет) Електронна пошта
Чернега Оксана Богданівна

(доктор економічних наук, професор)

В.о. ректора вул. Трамвайна, 16, к. 404 chernega@donnuet.edu.ua
Никифоров Радіон Петрович

(кандидат технічних наук, доцент)

Перший проректор вул. Трамвайна, 16, к. 409/1 nykyforov@donnuet.edu.ua
Нєізвєстна Олена Володимирівна

(кандидат економічних наук, доцент)

Директор навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування вул. Трамвайна, 16, к. 511 nniep@donnuet.edu.ua
nieizviestna@donnuet.edu.ua
Барабанова Валентина Віталіївна

(кандидат економічних наук, доцент)

Директор навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму вул. Трамвайна, 16, к. 508 nnirgb@donnuet.edu.ua

barabanova@donnuet.edu.ua

Богатирьова Галина Андріївна

(кандидат педагогічних наук, доцент)

Вчений секретар вул. Трамвайна, 16, к. 312 vchena_rada@donnuet.edu.ua
Ляшенко Ольга Сергіївна Керівник навчального відділу вул. Трамвайна, 16, к. 409 navchvid@donnuet.edu.ua
Літус Олена Євгеніївна Керівник відділу інноваційних освітніх технологій вул. Трамвайна, 16, к. 409 litus@donnuet.edu.ua
Барченко Ольга Володимирівна Начальник відділу кадрів вул. Трамвайна, 16, к. 302 kadry@donnuet.edu.ua
Арутюнова Т.А. Головний бухгалтер вул. Трамвайна, 16, к. 405 bryancova@donnuet.edu.ua

Академічний календар

2022/2023 навчальний рік розпочинається 01 вересня 2022 р. (для здобувачів 1 курсу ОС Бакалавр – 12.09.2022; для здобувачів 1 курсу ОС Магістр – 03.10.2022)

закінчується – 11 червня 2023 р.

Бакалаврат:

Складова навчального процесу Тривалість Термін
1 курс
Осінній семестр 14 тижнів 12 вересня – 18 грудня
Заліково-екзаменаційна сесія осіннього семестру 2 тижні 19 грудня – 01 січня
Зимові канікули 5 тижнів 02 січня – 05 лютого
Весняний семестр 16 тижнів 06 лютого – 28 травня
Заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру 2 тижні 29 травня – 11 червня
Літні канікули 11 тижнів 12 червня – 31 серпня
2-3 курси
Осінній семестр 14 тижнів 01 вересня – 04 грудня
Заліково-екзаменаційна сесія осіннього семестру 3 тижні 05 – 25 грудня
Зимові канікули 6 тижнів 26 грудня – 05 лютого
Весняний семестр 16 тижнів 06 лютого – 28 травня
Заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру 2 тижні 29 травня – 11 червня
Літні канікули 9 тижнів 12 червня – 31 серпня
4 курс
Осінній семестр 14 тижнів 01 вересня – 04 грудня
Заліково-екзаменаційна сесія осіннього

семестру

3 тижні 05 – 25 грудня
Зимові канікули 6 тижнів 26 грудня – 05 лютого
Весняний семестр 16 тижнів 06 лютого – 28 травня
Заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру 2 тижні 29 травня – 11 червня
Атестаційний тиждень 1 тиждень 12 червня – 18 червня
Оформлення та захист кваліфікаційної роботи 2 тижні 12 червня – 25 червня

Магістратура:

 Складова навчального процесу Тривалість Термін
1 курс
Осінній семестр 14 тижнів 03 жовтня – 08 січня
Заліково-екзаменаційна сесія осіннього

семестру

2 тижні 09 січня -22 січня
Зимові канікули 2 тижні 23 січня – 05 лютого
Весняний семестр 16 тижнів 06 лютого – 28 травня
Заліково-екзаменаційна сесія весняного

семестру

2 тижні 29 травня – 11 червня
Літні канікули 12 тижнів 12 червня – 31 серпня
2 курс
Осінній семестр 12 тижнів 01 вересня – 04 грудня
Виконання дипломної роботи 12 тижнів 01 вересня – 04 грудня
Оформлення та захист кваліфікаційної роботи 2 тижні 05 грудня – 18 грудня

Навчання за заочною формою відбувається згідно «Графіку організації навчального процесу за заочною формою навчання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2020-2021 навчальний рік».

  • Навчання за заочною скороченою програмою підготовки відбувається згідно «Графіку організації навчального процесу заочної форми навчання за скороченою програмою підготовки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2020-2021 навчальний рік»
Назва спеціальності Контингент здобувачів вищої освіти
Денна форма Заочна форма
Бакалаврат
035 Філологія 16 8
051 Економіка 27 11
071 Облік і оподаткування 18 4
072 Фінанси, банківська справа і страхування 28 44
073 Менеджмент 28 6
075 Маркетинг 28 5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 23 84
133 Галузеве машинобудування 38 12
142 Енергетичне машинобудування 21 0
181 Харчові технології 55 159
241 Готельно-ресторанна справа 61 29
242 Туризм 27 14
292 Міжнародні економічні відносини 8 6
Магістратура
051 Економіка 1 2
071 Облік і оподаткування 2 1
072 Фінанси, банківська справа і страхування 1 6
073 Менеджмент 0 6
075 Маркетинг 2 0
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 0 13
133 Галузеве машинобудування 5 2
181 Харчові технології 5 8
241 Готельно-ресторанна справа 4 3
242 Туризм 1 5
281 Публічне управління і адміністрування 2 0
292 Міжнародні економічні відносини 2 0

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», від 03 червня 1994 року, № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».

Загальні вимоги до зарахування

Прийом вступників на навчання до Університету здійснює Приймальна комісія ДонНУЕТ  згідно з Правилами прийому, що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України.

Детальну інформацію про правила прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського розміщено на веб-сайті http://vstup.donnuet.edu.ua/

Реєстрація вступників здійснюється приймальною комісією за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, кабінет 310 (телефон: +38 (056) 409 – 77 – 90,  +38 (068) 222 – 60 – 54).

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Присвоєння кредитів ЄКТС

У ДонНУЕТ діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система.

Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в ДонНУЕТ оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни.

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року.

Для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати 240 кредитів.

Для отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати 120 кредитів.

Організація навчального процесу в ДонНУЕТ здійснюється відповідно до

Закону України «Про Вищу освіту»

Стандартів та Положень Університету.