Навчально-методична рада – представницький, постійно діючий дорадчий орган ДонНУЕТ, який забезпечує координацію, контроль та аналіз навчально-методичної і організаційно-методичної діяльності навчально-наукових інститутів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16

emc@donnuet.edu.ua

Голова Навчально-методичної ради – Никифоров Радіон Петрович

Склад Навчально-методичної ради ДонНУЕТ:

 1. Барабанова Валентина Віталіївна – директор Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму, к.е.н., доцент
 2. Бочарова Юлія Геннадіївна – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент
 3. Горіна Ганна Олександрівна – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., доцент
 4. Зінченко Вікторія Миколаївна, фахівець відділу по роботі зі студентами, к.пед.н.
 5. Іванова Наталя Сергіївна – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., доцент
 6. Кожухова Тетяна Валеріївна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних звʼязків та розвитку, д.е.н., доцент
 7. Літус Олена Євгенівна – секретар Навчально-методичної ради, керівник відділу інноваційних освітніх технологій
 8. Лохман Наталя Володимирівна – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент
 9. Ляшенко Ольга Сергіївна, керівник навчального відділу
 10. Нєізвєстна Олена Володимирівна – директор Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування, к.е.н., доцент
 11. Никифоров Радіон Петрович – перший проректор, к.т.н., доцент
 12. Ніколайчук Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент
 13. Омельченко Олександр Володимирович – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.
 14. Остапенко Світлана Анатоліївна – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент
 15. Хаврова Катерина Сергіївна – в.о. директора Навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності, д.е.н., доцент
 16. Шендригоренко Марина Трохимівна – завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, к.е.н., доцент

Основні завдання і функції Навчально-методичної ради:

 • вироблення стратегічних напрямів розвитку навчально-методичної діяльності Університету та вдосконалення змісту навчання
 • організація проведення експертизи освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів, аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу
 • удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчального процесу
 • впровадження освітніх інновацій, системи управління якістю вищої освіти на основі міжнародних стандартів
 • координація освітньої діяльності
 • впровадження іншомовних освітніх програм в навчальний процес
 • впровадження технологій дистанційного навчання

«Протоколи Навчально-методичної ради»