Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS – 2019»

МЕТА ФОРУМУ

Сприяння глобалізації економічної науки та освіти, розвитку міжнародних наукових проектів в економіці, обмін досвідом та знаннями по передовим економічним дослідженням.

ОРГАНІЗАТОРИ

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана (Україна)

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати
Академія економічних наук України

Всеукраїнська спілка вчених-економістів

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Вища школа бізнесу Національний Луіс-Університету (Польща)

Інноваційний університет Колегіум Мазовія (Польща)

Школа бізнесу Празького економічного університету (Чехія)

Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна)

Класичний приватний університет (Україна)

Таврійський національний університет ім. Вернадського (Україна)

Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Україна)

Українська Асоціація Маркетингу

Експертна Міжгалузева Асоціація України

Інститут управління і права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

Національна Академія Управління (Україна)

Донецький державний університет управління (Україна)

Національний університет «Дніпровська політехніка» (Україна)

Національний університет водного господарства та

природокористування (Україна)

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)

Інститут соціально-економічних ініціатив (Україна)

Науково-освітній центр «Science Study Service» (Україна)

Благодійний фонд «Омріяна Україна»

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови програмного комітету:

Елла Лібанова, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України,

Дмитро Лук’яненко, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна),

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент з інтеграції науки та бізнесу Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати.

 

Члени програмного комітету:

Олександр Амоша, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України, президент Академії економічних наук України;

Валерій Геэць, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України;

Олександр Алимов, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, завідувач відділом Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України,

Володимир Щелкунов, доктор економічних наук, професор, президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати,

Ладіслав Туі, директор Школи бізнесу Празького економічного університету (Чехія),

Анатолій Мазаракі, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України,  ректор Київського національного торговельно-економічного університету (Україна),

Юлія Янг, заступник декана Південно-східного Інституту Північна Кароліна (США),

Оксана Чернега, доктор економічних наук, професор, ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна),

Даріуш Возняк, д-р, ректор Вищої школи бізнесу Національного Луіс-Університету (Польща),

Анатолій Гулей,  доктор економічних наук, професор, голова Наглядової ради Тернопільського національного економічного університету (Україна), Голова правління ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»,

Божена Пєховіч, д-р наук, ректор Інноваційного університету Колегіум Мазовія (Польща),

Сергій Єрохін, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління (Україна),

Ірина Лилик, кандидат економічних наук, доцент, президент Української Асоціації Маркетингу,

Еміл Велінов, PhD, експерт EASME, професор Університету Шкоди (Чехія),

Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, генеральний директор групи компаній Advanter Group,

Альберт Лерой Янг, фінансовий аналітик Кейс Фармз, Північна Кароліна (США),

Алла Череп, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету (Україна),

Олена Чернявська, доктор економічних наук, професор, директор Інституту соціально-економічних ініціатив (Україна),

Ольга Покатаєва, доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету (Україна),

Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса (Україна),

Ольга Балуєва, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління (Україна),

Сергій Ілляшенко, доктор економічних наук, професор Вищої економіко-гуманітарної школи (WSEH), м. Бєльсько-Бяла (Польща),

Олег Кузьмін, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (Україна),

Ольга Максименко, кандидат економічних наук, доцент, президент Експертної Міжгалузевої Асоціації України,

Олексій Толкачов, президент Благодійного фонду «Омріяна Україна».

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова оргкомітету

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент з інтеграції науки та бізнесу Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати.

 

Члени організаційного комітету:

Дмитро Лук’яненко, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна),

В’ячеслав Ляшенко, доктор економічних наук, професор, перший віце-президент Академії економічних наук України,

Дмитро Солоха, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Донецького державного університету управління (Україна),

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор, лектор-дослідник Талліннського університету технологій (Естонія),

Микола Білопольський, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Приазовського державного технічного університету, віце-президент Академії економічних наук України,

Тетяна Рубан, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь),

Яніна Белінська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України, директор Департаменту сприяння розвитку співробітництва освітніх закладів та наукових установ з міжнародними фондами, програмами, організаціями Асоціації SPACETIME (Україна),

Вікторія Микитенко, доктор економічних наук, професор, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України,

Катерина Ягельська, доктор економічних наук, голова Комітету сприяння розвитку міжнародного академічного співробітництва з країнами Європи, Середземноморського та Чорноморського регіонів Асоціації SPACETIME (Україна),

Володимир Горнік, доктор економічних наук, професор, директор Інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Україна),

Тетяна Решетілова,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету «Дніпровська політехніка» (Україна),

Вікторія Яновська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій (Україна),

Світлана Ковальчук, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету,

Богдан Андрушків, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Україна),

Руснак Алла, доктор економічних наук, професор кафедри економіки Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Україна),

Тетяна Пуліна, доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» (Україна),

Марина Балджи, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету (Україна),

Світлана Хамініч, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Україна),

Валентина Павлова, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля (Україна),

Мар’яна Мальчик, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування (Україна),

Тетяна Лепейко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського Національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Україна),

Юрій Ткаченко, кандидат наук, доцент, директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна),

Олександр Кравцов, кандидат економічних наук, фундатор Науково-освітнього центру «Академ сервіс» (Україна),

Оксана Бєлякова, кандидат економічних наук, доцент, доцент Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія», секретар оргкомітету,

Оксана Марухленко, кандидат економічних наук, доцент, фундатор Науково-освітнього центру «Science Study Service» (Україна), секретар оргкомітету,

Тетяна Серкутан, кандидат економічних наук, доцент, доцент Національної академії управління (Україна), секретар оргкомітету,

Діана Файвішенко, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету (Україна), секретар оргкомітету.

 

 

ТЕМАТИЧНА АРХІТЕКТУРА ФОРУМУ

Академічна платформа №1 «Економіка майбутнього: глобальні тренди»

Топ-акценти:

 1. Прогноз розвитку світової економіки 2020-2040.
 2. Індустрія 4.0. Конвергенція експоненційних технологій майбутнього: нано-, біо-, інформаційні та соціальні технології.
 3. Діджиталізація 2.0: великі дані, штучний інтелект, «Інтернет всього».
 4. Новітня фінансова система: поведінкові фінанси, антикрихкість, складні деривативи, сучасні інвестиційні стратегії.

 

Академічна платформа №2 «Виклики новій економіці»

Топ-акценти:

 1. «Економіка суперзірок» та зростання нерівності.
 2. Наслідки глобального потепління.
 3. Крихкість світової фінансової системи.
 4. «Срібне цунамі».
 5. Економічна ефективність чи справедливість?

Академічна платформа №3 «Умови сталого розвитку»

Топ-акценти:

 1. Зелена енергетика та енергоефективність
 2. Оптимізація споживання.
 3. Чисте виробництво.
 4. Боротьба з глобальним потеплінням, економічні наслідки глобального потепління.

Академічна платформа №4 «Україна у глобалізованому світі»

Топ-акценти:

 1. Інвестиційні пріоритети України в контексті глобальних економічних тенденцій.
 2. Аграрна, індустріальна чи інтелектуальна економіка?
 3. Інвестиційний клімат та методи залучення інвестицій.
 4. Регуляція чи лібералізація?
 5. Рівність чи справедливість?

Академічна платформа №5 «Підприємство: маркетинг та менеджмент в пошуках ефективності»

Топ-акценти:

 1. Менеджмент в добу волатильності та експоненційних змін.
 2. Маркетинг: нейротехнології та bigdata на шляху до споживача.
 3. Дослідження ринку в умовах діджиталізації: нові можливості.
 4. Зовнішньоекономічна діяльність: виклики глобалізації.
 5. Корпоративна культура, лідерство і мотивація.
 6. Корпоративні фінанси, економічна безпека підприємства та антикризовий менеджмент.

 

Академічна платформа №6 «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»

Топ-акценти:

 1. Макроекономіка: рекурсивні теорії та вплив поведінкових досліджень.
 2. Інституційній аналіз економіки: результати новітніх досліджень.
 3. Зростаюча складність економічних криз.
 4. Поведінкова економіка та нейроекономіка: важливі висновки та передові гіпотези.
 5. Суспільство споживання та його наслідки для майбутніх поколінь.
 6. Інтелектуальний капітал: вплив на економічне зростання та проблема вимірювання.

ПРОГРАМА ФОРУМУ

14 листопада.

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників форуму.
10.00 – 10.30 Відкриття форуму.

10.30 – 11.30 Генеральна сесія (І частина).

11.30 – 12.00 Церемонія нагородження переможців конкурсу наукових статей «YOUNG ECONOMIST – 2019».

12.00 – 13.00 Перерва. Кава-брейк.

13.00 – 15.00 Генеральна сесія (ІІ частина).

15.00 – 15.30 Перерва. Кава-брейк.

15.30 – 17.30 Робота академічних платформ №1 та №2.

19.00 – 21.00 Урочиста вечеря.

 

15 листопада.

10.00 – 12.00 Робота академічних платформ №3 та №4.

12.00 – 13.00 Перерва. Кава-брейк.

13.00 – 14.00 Робота академічних платформ №5 та №6.

15.00 – 15.30 Перерва. Кава-брейк.

15.30 – 17.00 Підсумковий круглий стіл. Закриття форуму.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Оргвнесок для участі у форумі:

Участь у якості слухача складає 250 грн, куди входить кава-брейк, сертифікат учасника, програма форуму, пакет форум-матеріалів.

Участь у якості доповідача: 500 грн, куди входить кава-брейк, сертифікат учасника, програма форуму, пакет форум-матеріалів, публікація у збірнику матеріалів форуму та безпосередньо збірник.

Дистанційна участь складає 300 грн, куди входить сертифікат учасника, програма форуму, публікація в збірнику матеріалів форуму, пересилання збірника матеріалів та сертифіката Новою Поштою учаснику.

Доплата за кожного співавтора тез доповіді 250 грн. Допускається не більше трьох співавторів. Співавтор отримує сертифікат учасника, програму форуму, збірник матеріалів форуму (передається через основного автора, який безпосередньо бере участь у форумі).

Для волонтерів Асоціації SPACETIME участь у форумі: безкоштовно.

Електронний збірник матеріалів Міжнародного наукового економічного форуму «NEW ECONOMICS – 2019» надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів Форуму.

Участь в урочистій вечері до оргвнеску не входить та сплачується окремо. Вартість участі в урочистій вечері 600 грн.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ФОРУМУ

Кількість авторів: не більше трьох.

Мова тез: українська, англійська. Обсяг – до 5 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 – прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – відомості про автора: вчене звання повністю, науковий ступінь скорочено, посада, місце роботи/навчання, місто, країна (курсив, праворуч, кегль – 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 –  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

5 – вільний рядок;

6 – ключові слова: мовою тез (кегль – 12);

7 – ключові слова: переклад на англійську мову (кегль – 12);

8 – вільний рядок;

9 – текст;

10 – вільний рядок;

11 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

12 – вільний рядок;

13 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

 

ПРИРОДА СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

 

Ключові слова: світова економіка, економічна криза, фінансова політика, валютний курс, банківська система.

Keywords: global economy, economic crisis, fiscal policy, exchange rate, banking system.

Аналіз результатів теоретичних досліджень природи світових економічних криз [1] дозволяє дійти висновку…..

 

Список використаних джерел

1.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

 

УЧАСТЬ У НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЙ

За результатами роботи форуму планується видання чотирьох колективних монографій (одна англомовна і три україномовних). Вартість участі в монографіях складає 80 грн/сторінка.

Монографії планується видати в твердих обкладинках протягом трьох місяців після завершення форуму. Підрозділ в монографію має відповідати темі монографії та відповідному розділу. Обсяг матеріалів в монографію – не менш 10 сторінок. Кількість авторів – один.

Автори монографії отримають один друкований екземпляр. Замовлення додаткового екземпляру монографії – 200 грн. Монографії будуть надсилатися авторам за рахунок отримувача.

Матеріали в монографію треба надсилати на електроні адреси заступників головного редактора. Також на цю адресу треба надіслати авторську довідку та скан (фото) квитанції про оплату. Консультації щодо написання монографій проводять заступники головного редактора.

 

ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЙ

Монографія «Цифрова економіка: глобальні тренди та візія майбутнього» (англомовна монографія).

Розділ 1.Економіка майбутнього: цифровий вектор.

Розділ 2. Технології майбутнього та їх конвергенція.

Розділ 3. Цифрова держава.

Розділ 4. Цифрова фінансова система.

Розділ 5. Цифрова освіта.

Заступник головного редактора монографії: д-р економічних наук Ягельська Катерина Юріївна. E-mail: progressivepoint@ukr.net

 

Монографія «На шляху до сталого розвитку: виклики, загрози, пріоритети» (україномовна монографія).

Розділ 1. Боротьба з бідністю та подолання нерівності.

Розділ 2. Крихкість світової фінансової системи та шляхи запобігання фінансовим кризам.

Розділ 3. Економічні наслідки кліматичних змін та боротьба з глобальним потеплінням.

Розділ 4. Зелена енергетика, енергоефективність та чисте виробництво.

Розділ 5. Демографічні загрози сталому розвитку та оптимізація споживання.

Заступник головного редактора монографії: д-р економічних наук, професор Белінська Янина Василівна. E-mail: 071065@ukr.net

Монографія «Україна в глобалізованому світі: стратегія можливостей» (україномовна монографія).

Розділ 1. Україна в системі координат Європа-Світ: можливості та загрози.

Розділ 2. Інвестиційні пріоритети України в контексті глобальних економічних тенденцій.

Розділ 3. Аграрна, індустріальна чи інтелектуальна економіка?

Розділ 4. Інвестиційний клімат та методи залучення інвестицій.

Розділ 5. Регуляція чи лібералізація?

Заступник головного редактора монографії: д-р економічних наук, професор Солоха Дмитро Володимирович. E-mail: tttt66t@ukr.net

Монографія «Бізнес на хвилях блакитного океану» (україномовна монографія).

Розділ 1.Маркетинг блакитного океану: розширення горизонтів та розуміння нових можливостей.

Розділ 2. Менеджмент блакитного океану: від конкурентних стратегій до стратегічного бачення нових ринків.

Розділ 3. Корпоративна культура блакитного океану: лідерство, творчість,  натхнення.

Розділ 4. Формалізація бізнес-моделей та інвестиції блакитного океану.

Розділ 5. Економічний вимір ефективності стратегії блакитного океану.

Заступник головного редактора монографії:д-р економічних наук, професор Яновська Вікторія Петрівна. E-mail: v_yanovska@ukr.net

 

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА УЧАСНИКА МОНОГРАФІЇ

 

Назва монографії
Назва розділу
Назва свого підрозділу, кількість сторінок
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи
Посада
Номер мобільного телефона
Е-mail

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ В МОНОГРАФІЮ

Кількість авторів: один.

Мова: українська (в україномовну монографію), англійська (в англомовну монографію). Обсяг – від10 сторінок формату А4. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул.

Структура тексту:

1 – відомості про автора: науковий ступінь скорочено, вчене звання повністю, наприклад д.е.н., професор (звичайний шрифт, праворуч, кегль – 14, без виділення); прізвище, ім’я, по-батькові автора (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – вільний рядок;

3 –  назва підрозділу (звичайні літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

4 – вільний рядок;

5 – вільний рядок;

7 – текст;

8 – вільний рядок;

9 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

10 – вільний рядок;

11 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

 

Список використаних джерел

1.

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В АНГЛОМОВНУ МОНОГРАФІЮ

В англомовну монографію список джерел (References) подається англійською мовою. Україномовні та російськомовні джерела слід перекласти англійською мовою максимально точно. У кінці таких джерел у дужках слід зазначити (in Ukr.) або (in Rus.). Усі джерела мають бути оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією [правила української транслітерації], а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Zbirnyk naukovykh prats «Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy» [The collection of scientific works «Problems and development prospects of the banking system»]. Джерела англійською мовою мають бути описані згідно міжнародних правил (приклади наведені нижче).

Структура тексту:

1 – відомості про автора (науковий ступінь скорочено, вчене звання повністю, наприклад Dr., Professor; PhD, Assistant professor) (звичайний шрифт, праворуч, кегль – 14, без виділення); ім’я та прізвище автора (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – вільний рядок;

3 –  назва підрозділу (звичайні літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

4 – вільний рядок;

5 – вільний рядок;

7 – текст;

8 – вільний рядок;

9 – список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14).

 

Опис прикладів оформлення бібліографічних джерел українською / російською мовою для списку літератури «References» в англомовній монографії

Примітка: для джерел, що приводяться на англійській мові, використовуються ті ж схеми, але в них немає транслітерованого варіанта назви

 1. 1. Стаття з періодичного видання. Автор(и) (рік видання) транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Назва періодичного видання, випуск (vol.), Номер (no.), Сторінки (pp.).
 2. Книга. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва книги [Переклад назви книги на англійську мову]. Місто: Видавництво. (in Ukrainian) / (in Russian).
 3. Складова частина книги (розділ, стаття). Автор (и) (рік видання) транслітерована назва частини книги (розділу, статті) [Переклад назви частини книги (розділу, статті) на англійську мову]. Транслітерована назва книги [Переклад назви книги на англійську мову]. Місто: Видавництво, сторінки (pp.).
 4. Стаття з електронного періодичного видання. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Транслітерована назва періодичного видання [Переклад назви періодичного видання на англійську мову] (electronic journal), випуск (vol.), Номер (no.), Сторінки (pp.). Available at: (електронна адреса статті) (accessed (дата відвідування сайту)).
 5. Стаття зі збірника доповідей конференції. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Proceedings of the Назва конференції (країна, місто, дата проведення) (eds. (Редактори, редколегія – якщо є)), Місто видання: Видавництво, сторінки (pp.).
 6. Тези дисертації. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва дисертації [Переклад назви дисертації на англійську мову] (PhD Thesis), Місто: Видавництво. 7. Препринт. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва видання [Переклад назви видання на англійську мову]. Working paper Номер препринта, Місто: Видавництво.
 7. Статистичний збірник. Назва організації (транслітерований варіант або переклад на англійську мову), (рік видання), транслітерована назва книжки [Переклад назви книжки на англійську мову], Місто: Видавництво.

 

Контакти:

Секретарі оргкомітету:

К.е.н., доцент Оксана Бєлякова (питання партнерства та спонсорства)

E-mail: tttt66t@ukr.net

Тел.: 050 27 11 224

К.е.н., доцент Оксана Марухленко (питання по збірнику матеріалів конференції та виданню монографій)

E-mail:  new.economics.org@gmail.com

Тел.: +38 095 891 66 08

К.е.н., доцент Тетяна Серкутан (питання загального характеру, реєстрація, участь в урочистій вечері)

E-mail: t.serkutan@gmail.com

Тел.: +380506661285

К.е.н. Діана Файвішенко (питання реклами та ЗМІ)

E-mail: conference.fd@gmail.com

Тел.: +380509084810

Електрона адреса оргкомітету для консультацій economf@gmail.com

 

 

ТЕРМІН ПОДАННЯ ТЕЗ І ЗАЯВОК

Всі, хто планують взяти участь у форумі, повинні пройти електронну реєстрацію та направити до оргкомітету тези  до 11 жовтня 2019 року!

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА ФОРУМ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWVjUlyWL2no9hS3mmksdfNMG9frkp5dplEFRC_741xXtJ3A/viewform

або шляхом надсилання заявки на електрону адресу: economf@gmail.com

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародному науковому економічному форумі

«NEW ECONOMICS – 2019»

Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Місце роботи
Посада
Назва доповіді
Номер и назва секції, в якій буде представлена доповідь
Номер мобільного телефона
Е-mail
Згода на обробку персональних даних (так/ні)
Тези доповіді (прікріпити)

Рахунок на оплату оргвнеску виставляться після отримання заявки.

Дедлайн сплати оргвнеску: 15 жовтня 2019 року!

Дедлайн подання розділу в монографію: 15 жовтня 2019 року!

Рахунок на оплату участі у монографії надсилається після отримання підрозділу та авторської довідки.

Дедлайн сплати участі у монографії: 1 листопада 2019 року!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

436 разів прочитано