ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  “ХАРЧОВІ ДОБАВКИ. ХАРЧУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ТА ХВОРОЇ ЛЮДИНИ”

Шановні колеги! Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  “ХАРЧОВІ ДОБАВКИ. ХАРЧУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ТА ХВОРОЇ ЛЮДИНИ”, що відбудеться 23 жовтня 2020 р

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Детермінанти використання харчових добавок в технологіях харчових продуктів. 

2. Інноваційні технології функціональних харчових продуктів для харчування здорової та хворої людини. 

3. Розвиток харчових виробництв та ресторанного господарства: проблеми, перспективи, ефективність. 

За результатами роботи конференції планується видання друкованого збірника матеріалів у Європейському Союзі (Чехія) з присвоєнням DOI та ISBN, що забезпечить індексування матеріалів у міжнародних базах. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська 

Форма участі – on-line (ZOOM) 

Участь – безкоштовна 

Для участі в конференції необхідно до 18 жовтня 2020 р.  надіслати на електронну адресу оргкомітету technol@donnuet.edu.ua матеріали – зразок (1 або 2 повні сторінки) та заявку на участь у конференції – зразок

Кожен учасник конференції отримає електронний варіант збірника матеріалів конференції в форматі pdf. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Обсяг матеріалів повинен складати 1 або 2 повні сторінки. Матеріали подаються в електронній версії файлу формату *.doc або *.docх, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,0, формат паперу – А4, поля – по 2 см з усіх боків. Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation. 

Назва матеріалів друкується по центру (14 пт., прописні літери, напівжирний шрифт); через 1 міжрядковий інтервал – прізвище та ініціали автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання (малі літери, напівжирний); нижче – назва організації та місто (звичайний шрифт, курсив); через 1 міжрядковий інтервал – текст доповіді.  

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.  

Наприклад: Рис. 1 – Порівняльна характеристика… (шрифт 14, напівжирний). 

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації. Наприклад: Таблиця 1 – Показники… (шрифт 14, напівжирний). 

Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля.

Не слід подавати в матеріалах список використаних джерел (список літератури). 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора. У темі повідомлення вказати: «Матеріали на конференцію». Матеріали, що не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 

Адреса комітету: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, каб. 509.  

Телефон для довідок: +38 (099) 504-61-09  (Остренська Катерина Ігорівна). 

Електронна адреса комітету:  technol@donnuet.edu.ua. 

Сайт кафедри:  technol.donnuet.edu.ua. 

1064 разів прочитано