ДонНУЕТ запрошує на навчання

ДонНУЕТ запрошує на навчання!

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг проводить у 2020 році прийом на навчання для здобуття вищої освіти ступеня БАКАЛАВРА за денною та заочною формами здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

 • 035 Філологія (Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 142 Енергетичне машинобудування
 • 181 Харчові технології
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 292 Міжнародні економічні відносини

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за державним замовленням

Терміни прийому

Примітка: ПЗСО – повна загальна середня освіта; ОКР МС – освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст.

* для вступників, які вступають на основі вступних іспитів в ДонНУЕТ прийом документів 22.07-05.08. 2020 р.; на основі співбесіди – до 16.08.2020 р.

**для вступників, які проходять співбесіду – 16.08-18.08.2020 р.; додаткова сесія вступних іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 16.08-18.08.2020 р.

СТРОК НАВЧАННЯ (для здобуття ступеня бакалавра):
– на основі ПЗСО – 3 роки 10 місяців;
– на основі ОКР Молодший спеціаліст – 2 роки 10 місяців (денна та заочна форми здобуття освіти).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

876 разів прочитано