Цифрова грамотність

Сучасний етап розвитку людства, який характеризується діджиталізацією, висуває нові вимоги до компетенцій, які забезпечують конкурентоспроможність фахівців як на українському, так і на міжнародному ринку праці. Сьогодні одне із найважливіших місць у портфелі компетенцій конкурентоспроможного фахівця займають цифрові компетенції, до яких належать: уміння працювати з електронними пристроями, використовувати можливості Інтернет і соціальних мереж, забезпечувати цифрову безпеку тощо.

Розуміння значущості цифрових компетенцій не тільки для окремих фахівців, але й економіки в цілому, призводить до закономірного та логічного прагнення багатьох країн оцінити рівень цифрової компетентності своїх громадян. Однією із найбільш досконалих систем оцінки цифрових компетенцій є система, яка діє в країнах ЄС. Система оцінки цифрових компетенцій ЄС включає цілу низку інституцій, індикаторів та програм: ECDL / ICDL (європейські комп’ютерні права), DigComp (рамка цифрової компетентності для громадян), eCF (рамка електронної компетенції), DESI (показник цифрової економіки та суспільства) та ін.

Євроінтеграційні прагнення України, глобальний контекст її розвитку та стратегічні завдання закономірно привертають увагу української наукової спільноти, бізнесу й уряду до проблеми оцінки цифрових компетенцій та їх розвитку. Наслідком цифрової саморефлексії українського суспільства та прагнення сприяти поширенню і розвитку цифрових навичок став запуск проєкту «Цифрова освіта» (https://osvita.diia.gov.ua/about) та створення Національної онлайн-платформи із цифрової грамотності.

Відповідно до результатів «глобального тестування» (https://osvita.diia.gov.ua/testing), що проводиться на зазначеній онлайн-платформі, науково-педагогічні працівники кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського мають високий рівень цифрової грамотності.

А який рівень цифрової грамотності у Вас?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

518 разів прочитано